Stavanger

Færre torghandlere bekymrer:Vil gjøre leien gratis

Programkomiteen i Stavanger SV vil ha gratis leie for de torghandlerne som selger frukt, blomster, egg og grønnsaker på Domkirkeplassen.

Bilde 1 av 2

Stavanger SV er i gang med utarbeidelsen av partiprogram før kommunevalget i 2015. Én av postene programkomiteen foreslår er at kommunen avstår fra å ta betaling for leie av plass for dem som selger mat og blomster.

– Vi har tenkt på hva vi kan gjøre for å få mer liv i Stavanger sentrum, og har sett på torghandelen, sier lederen i programkomiteen, Eirik Faret Sakariassen, til RA.

Han peker på at det er blitt færre av de tradisjonelle torghandlerne.

– Gratis torgleie er en måte å få flere selgere på, sier Sakariassen, som regner med å få støtte både fra resten av SV og fra andre partier.

Et levende sentrum

Heidi Leite, som også sitter i programkomiteen, peker også på at torghandlerne tilfører sentrum verdifull liv og røre.

– Jeg er næringsdrivende i sentrum selv, og mener vi bør gjøre hva vi kan for å holde sentrum levende. Da vil det være bra å ha et godt tilbud av kortreist frukt og grønt uten tre lag med emballasje, sier Leite.

Faret Sakariassen er opptatt av å holde på den tradisjonsrike handelen.

– Folk har gode minner fra torget. Torghandlere blir færre, av ulike grunner, og er selv opptatt av at det må bli flere selgere. Da må kommunen gjøre noe for å holde liv i tradisjonen. Ett virkemiddel vil være gratis leie, sier SV-toppen.

Leite og Faret Sakariassen er opptatt av at sentrumsgatene må bli mest mulige levende.

For tradisjonelle varer

Faret Sakariassen er klar på at gratis leiepris bare bør gjelde de som selger blomster, bær frukt, egg, grønnsaker og den type kortreiste produkter, og slår fast at beliggenheten bør være der den er nå på Domkirkeplassen.

– Det er her folk går, og det er her det er lune, gode forhold, sier Faret Sakariassen.

I dag betaler torghandlerne etter areal, og leieprisen i 2013 var på 7650 kroner i året.

– For kanskje 40.000–50.000 kroner i måneden kan kommunen hjelpe til å holde ved like torghandelen. Det er småpenger i et kommunebudsjett, men kan bety mye for dem som selger. Vi får mye som koster lite, sier Faret Sakariassen.

Ønskes velkomne

Én av de mest trofaste handelsmennene på Torget, Arild Ekeland, er også opptatt av å få nye selgere til Domkirkeplassen.

– Problemet er hvor lite kommunen legger til rette for å rekruttere nye selgere. Hvorfor prøver de ikke mer å legge til rette for at andre kommer hit for å selge varer? spør torghandler Ekeland.