Stavanger

LEDER:Kald krig i Stavanger øst

Krisen i Ukraina griper rett inn i spørsmålet om kornsiloer eller boliger like øst for Bybrua.

Norges største kornsiloer kan bli revet for å gi plass til etterlengtede boliger. Krisen i Ukraina bør få flere til å tenke nytt om beredskapslagre.

De siste ukenes krise i Ukraina har ført ubehagelige realiteter inn til våre egne stuedører. En av verdens største kornprodusenter har vaklet mellom revolusjon, invasjon og noe som ligner på en okkupasjon av deler av landet – og vi må forholde oss til det. Norge har vært nødt til å forholde seg til kriser og kriger i Afghanistan og Irak på håndfast vis, men Ukraina kan gripe inn i hverdagen vår uten at vi helt ser konsekvensene ennå.

Nærheten til realitetene i Ukraina er bokstavelig. Tidligere i uken tok Marit Arnstad (Sp) Stavanger Havnesilos skjebne opp i Stortinget. De enorme siloene øst for Bybrua stammer fra en tid da det ble bygd opp beredskapslagre av korn, et produkt der Norge i normalår importere en femdel av behovet. På det 20 mål store siloområdet kan det lagres 185.000 tonn korn, tilsvarende Norges forbruk i ett år. Gigantanlegget nedenfor Spilderhaugen er Norges største kornlager, men har vært uten korn siden 2006 etter at Bondevik-regjeringen i 2002 vedtok å avvikle beredskapslagrene. Ideen om å lagre så store mengder korn har vært avskrevet som tankegods fra den kalde krigen.

Og det er her dagens Ukraina biter gårsdagens kald krig-historie i halen. Ingen vet hvordan konflikten mellom det store og splittede Ukraina, og det ekstremt store og autoritært styrte Russland ender. Ett av bildene er at den kalde krigen kommer tilbake, der handelen mellom øst og vest fryser til og eksporten fra de store kornområdene ved Svartehavet stopper opp. Etter denne ukens dramatikk på Krim, meldes det om kraftig økning i kornprisene.

Kornsiloene er et spørsmål om byutvikling, matvareberedskap og storpolitikk på én gang. Mens siloeierne – halvstatlige Cermaq og det bondeeide Felleskjøpet – vil selge de 20 målene av Stavangers beste tomteområder, ser utbyggere og investorer på kornsiloene med sult i blikket. Ifølge NRK Rogaland er det fire-fem interessenter som kan tenke seg å bygge ut i havnesiloområdet. Siloene kan ikke bygges om slik det ble gjort med kornsiloen på Grünerløkka i Oslo, men må eventuelt rives for å gjøre plass til boliger. Det er ikke tvil om at Stavanger trenger hver flik byen kan få av tomter, likevel vil det være korttenkt å tro at siloer eller bolig er lokalpolitikk.

To tiår siden krigen i det tidligere Jugoslavia har Europa kanskje innbilt seg at voldelige konflikter ikke er noe som inntreffer i vår verdensdel. Kanskje blåser konflikten i Ukraina over, kanskje eskalerer den og fører til russisk invasjon, et delt land og et fastfrossent forhold mellom Nato-land og Russland i årevis framover. Det som i hvert fall er sikkert er at Norge må planlegge ut fra at kriser kan oppstå, og derfor må Sps forslag om å ta vare på havnesiloene til lagring av korn tas på alvor.