Stavanger

Her kan nye Rogaland Teater komme

Sjekk arkitektenes tanker om nytt teater i Stavanger sentrum.

Bilde 1 av 7

I morgen presenteres mulighetsstudier for nytt Rogaland Teater fem steder i Stavanger sentrum.

I desember i fjor presenterte Stavanger kommune fem områdestudier i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplanen for sentrum.

I forlengelsen av dette arbeidet har Stavanger kommune, i samarbeid med Rogaland Teater, bedt noen av arkitektene utføre ytterligere mulighetsstudier på tomtene med tanke på et nytt teaterbygg i sentrum.

Presenteres i morgen
Disse studiene presenteres på Rogaland Teater i morgen.

Dette er innledende studier hvor arkitektene har fått tildelt de tomtene som framkom som aktuelle i forbindelse med områdestudiene. Studiene omhandler ikke design av bygg, men redegjør for byggets fotavtrykk på de gjeldende plasseringer og tomtenes egnethet.

– Rogaland Teater er i tett dialog med Stavanger kommune, og er bekjent med at Nytorget er tenkt benyttet til nytt tinghus. Følgende mulighetsstudier skal anses som et verktøy til videre prosess hvor man velger de mest aktuelle tomtene til nærmere utredning, opplyser Rogaland Teater i en pressemelding.

Fem områder

Områdene som presenteres i studiene er: Stavanger bussterminal, Jorenholmen, Nytorget, Bekhuskaien og Ryfylkekaien.

Arkitektkontorene Kap og Alexandria Algard presenterer sitt forslag til teater på tomten til dagens bussterminal ved Breiavatnet. LINK arkitektur presenterer sitt forslag til bruk av Jorenholmen. Det samme gjør Alliance arkitekter, som også presenterer et forslag for Nytorget. Helen & Hard legger fram forslag til bruk av Bekhuskaien og Ryfylkekaien som tomt for nytt teater.

Presentasjonen av mulighetsstudiene blir i morgen fra 13.00 til 14.00 på Rogaland Teater.