Stavanger

– Raserer fellesskolen

SVs Eirik Faret Sakariassen mener regjeringens endringsforslag i privatskoleloven vil føre til økte klasseskiller og en kommersialisering av skolesystemet.

Bystyrerepresentant Eirik Faret Sakariassen frykter at endringen regjeringen foreslår i privatskoleloven vil åpne for en økt privatisering av skolene, som vil gå på bekostning av det offentlige skoletilbudet.

For et par dager siden sendte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forslag til lovendring i privatskoleloven ut på høring, der han åpner opp for å gi dispensasjon fra kravet om at privatskoler må ha et religiøst eller alternativt pedagogisk grunnlag for å starte opp. Det betyr at det egentlig er fritt fram å privatisere skolesektoren, og at hvem som helst kan starte opp sin egen private skole, ifølge SVs Eirik Faret Sakariassen.

– Vi i SV er skeptiske til dette forslaget, da vi mener at det kan rasere den offentlige fellesskolen slik vi kjenner den i dag, og skape klasseskiller i samfunnet som blir vanskelige å rette opp i. I tillegg er vi sterke motstandere av at private eiere kan ta utbytte av de skattepengene vi i Norge betaler for å finansiere skolene, sier Sakariassen til RA.

– Skaper klasseskiller
Han mener dette vil være starten på en utvikling som er stikk i strid med gratisprinsippet som den offentlige skolen er bygd på.

– Hvis det er sånn at de kan tilby høyere lønn til sine lærere, så vil det naturligvis tiltrekke landets beste lærere. Det vil i sin tur tiltrekke de beste elevene, og det er også sånn at disse skolene har skolepenger som gjør at de som ikke har råd ikke kan sende ungene sine på skolen. Det bryter med det norske gratisprinsippet, men vil også bidra til å øke kommersialiseringen av skolesystemet, sier Sakariassen.

Gruppeleder for Høyre, John Peter Hernes, tror ikke at en eventuelt oppmykning av privatskoleloven vil rasere den norske fellesskolen, slik SV og Sakariassen frykter.

– Min jobb er å sørge for en så god kommunal skole som mulig, og lage den så god at det ikke er noe behov for å starte opp privatskoler. Jeg tror mange er skeptiske til dagens kriterier, som sier at du kan opprette en privatskole på et religiøst grunnlag, men at det er mindre skepsis til en privat skole som vil gjøre det samme som en offentlig skole. Måten lovverket her er utformet på vil gjøre at dette ikke er med på å danne de klasseskillene som SV frykter, sier Hernes.

– En berikelse for skolesamfunnet
Istedenfor å frykte privatskolene, ønsker gruppelederen heller dem inn i varmen, og er villig til å ta kampen om å gjøre den offentlige skolen enda bedre.

– Høyre kommer til å stille seg positive til denne oppmykningen, ikke fordi vi håper at det skal komme flere privatskoler, men fordi vi ikke ser positivt på at vi skal forby muligheten til å starte opp en privatskole. Jeg mener at de private skolene vi har i dag, enten det er alternative pedagogiske skoler, internasjonale skoler eller en kristen skole, beriker det norske skolesamfunnet og gjør at de som ønsker en alternativ skolehverdag også kan få det tilbudet, sier Hernes.

Sakariassen mener at det i Norge er enkelte ting som ikke burde privatiseres for den hensikten å tjene penger.

– Vi mener at det ikke burde være formålet med en skole at de skal tjene penger på den, på samme måte som vi ikke er for å tjene penger på offentlig forvaltning eller de viktigste tjenestene vi tilbyr i dette landet. Hvis dette forslaget går igjennom øker det sjansen for at eierne av privatskolene vil ta unaturlig høye styrehonorarer eller kreve høy husleie, slik at de kan tjene penger på den bygningen de driver, sier Sakariassen.

Han håper derfor på at Venstre og Kristelig Folkeparti følger opp sine tidligere uttalelser og ikke støtter opp om dette lovforslaget.

– Selv om dette er et høringsforslag sendt ut av Røe Isaksen og Høyre, er det ikke dermed sagt at den blir vedtatt selv om den kommer fra regjeringen. Den trenger støtte i Stortinget av enten Venstre eller KrF, og så vidt jeg vet er de begge imot, så mitt håp er at de vil være med å støtte oss i denne saken, sier Sakariassen.

Ingen søknader i forrige periode
Varaordfører og gruppeleder for KrF i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe, går langt i å gi sin støtte til Faret Sakariassen, og sier at de ikke kommer til å støtte kunnskapsministerens forslag til lovendring.

– Vi i KrF mener at den loven vi har i dag fungerer utmerket og ønsker ikke å forandre på den. Dette lovforslaget mener vi åpner opp for en kommersialisering av skolesystemet, og det er ikke noe vi ønsker. Vi ønsker en sterk offentlig skole der dagens privatskoler kan være et supplement til det, men vi mener at det med dagens lovverk ikke er nødvendig med en ytterlige privatisering, sier Tysdal Moe.

Hernes, som også leder kommunalstyret for oppvekst, som er kommunens utvalg for skole og barnehagesaker, mener at dette uansett ikke vil føre til noen eksplosjon i antallet private skoler.

– På de fire årene Kristin Clemet var utdannings- og forskningsminister var også dette lov, og da kom det ikke inn en eneste søknad om å starte opp en privatskole i Stavanger. På bakgrunn av at den offentlige skolen i Norge er så god som den er og at tidligere erfaringer med den samme lovendringen for barnehager nesten ikke ga noen effekt, så har jeg ikke tro på noen eksplosjon. Det samme sier erfaringene fra England, der de har hatt privatskoler i flere hundre år, og fortsatt går 93 prosent på offentlige skoler, sier Hernes.