Stavanger

Advokat Jøsendal er konkurs

Den profilerte Stavanger-advokaten Geir Jøsendal ble tirsdag morgen slått konkurs.

Stavanger-advokaten Geir Jøsendalble tirsdag morgen slått konkurs.

Geir Jøsendal sier til RA at han har blitt orientert om konkurskjennelsen og at han på det nåværende tidspunkt ikke ønsker å si så mye.

Kjennelsen kan ankes til lagmannsretten, men Jøsendal har ikke tatt stilling til om han ønsker å gjøre det.

- Nå vil jeg først snakke med bostyrer og vurdere alle de mulighetene som foreligger, analysere situasjonen og det finnes flere muligheter, sier han til RA.

Vil miste bevillingen

Som en følge av at Jøsendal nå er konkurs vil han automatisk miste advokatbevillingen.

- Det stemmer at jeg vil gjøre dette, men samtidig kan jeg søke om å få bevillingen tilbake igjen når konkursbehandlingen er over, sier Jøsendal til RA.

Det har vært en lang vei fram til at Stavanger tingrett nå konstaterer at Geir Jøsendal er konkurs.

Det første rettsmøte i forhold til en konkursbegjæring fra Stavanger kemnerkontor ble avhold 16. august i år. Stavanger kemnerkontor har et skattekrav mot Jøsendal på nesten 4,9 millioner kroner.

Før kjennelse i saken ble avsagt kom Jøsendal med en begjæring om gjeldsforhandlinger. Konkursbegjæringen ble dermed utsatt. Stavanger tingrett avslo gjeldsforhandlinger den 26. august og dette ble anket til Gulating lagmannsrett.

Lagmannsretten forkastet anken og Jøsendal anket dette videre til Høyesterett.

Denne ble forkastet mandag av Høyesteretts ankeutvalg.

- Er solvent

Jøsendal har hele tiden hevdet å være solvent. I den forbindelse har han hevdet å ha en samlet gjeld på 16,3 millioner kroner, mens aktiva i form av faste eiendommer er på 19,7 millioner kroner.

Med andre eiendeler mener Jøsendal at hans eiendeler har en samlet verdi på mellom 21 og 26 millioner kroner.

Stavanger tingrett har kommet til at Jøsendal er illikvid og at og at situasjonen ikke er av forbigående art

Skattekravene skriver seg fra 2008 til 2011 og har for lengst forfalt.

Usikkert

Retten kom til at selv om en eiendom, som for øvrig er under tvangssalg, selges vil det være høyst usikkert om Jøsendals personlige kreditorer kan få noe gjennom dette salget. Retten mener også at det er høyst tvilsomt om at dette salget vil finne sted innenfor et tidsrom som kan betegnes som kortvarig.

Retten kom også til at det var sannsynlighetsovervekt for at Jøsendal er insuffisient, altså er i underbalanse.

Med utgangspunkt i biler, en bolig i Bulgaria, samt at Jøsendals samboer er medskyldner for et beløp på 5,2 millioner kroner.

Stor inkassogjeld

I den forbindelse legger retten til grunn at han har verdier for 12 millioner kroner, samtidig som gjelden er på 16,3 millioner kroner der 900.000 kroner er inkassogjeld.

«I utgangspunktet byr saken på vanskelige verdivurderinger, men det samlede bildet som Jøsendal gir, herunder med påståtte verdier indirekte eiet gjennom utenlandske selskaper, med en betydelig inkassogjeld og eiendommer under tvangssalg, gjør at retten etter en helhetlig vurdering mener at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for insuffisiens.»

Tingrettsdommer Ragnhild Olsnes konkluderer med følgende: «Retten er etter dette ikke i tvil om at Jøsendal er insolvent, og at konkursbegjæringen tas til følge.»

Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil finne sted i Stavanger tingrett den 6. desember.