Stavanger

- Oppsiktsvekkende tafatt

Stavanger kommune fullførte 650 boliger i 2012, noe som er langt unna målet på 1000. I Sandnes bygget de derimot 264 boliger mer enn planlagt.

Bilde 1 av 2

- Oppsiktsvekkende tafatt for Stavangers del, mener Eirik Faret Sakariassen (SV).

Stavanger kommune hadde som målsetting å fullføre 1000 boliger i 2012, for å komme et skritt nærmere en løsning på boligkrisen.

Tallene viser imidlertid at de bare kom til 650.

- Dette er oppsiktsvekkende. Boligsituasjonen er prekær, og det har den vært lenge. Vi må ha en progresjon som gjør at vi når målene vi setter oss, ellers er det meningsløst å sette seg ambisiøse mål, sier Eirik Faret Sakariassen (SV) til RA.

Kommunal boligorganisasjon

Faret Sakariassen skal i Stavanger bystyre 4. februar fremme et forslag, om å opprette en kommunal boligorganisasjon.

- Denne skal ha som oppgave å finne nok nye tomter, og sørge for at byggeprosjekter planlegges og iverksettes. Hvis ikke de private ønsker å bygge, må kommunen begynne å gjøre det selv, slår politikeren fast.

Faret Sakariassen mener det har vært mye tomprat og lite handling i boligsaken.

- Jeg synes kommunen har vært overraskende tafatt. Det konstateres gang på gang at noe må gjøres, men det skjer lite konkret, sier han.

I 2013 er også målet 1000 boliger, og i fjor det ble gitt tillatelse til igangsetting av 979 boliger. Kommunen melder at «det er grunn til å tro at de aller fleste tillatelsene følges opp med byggevirksomhet».

- Prøvd å være kreative

Leder Kristen Høyer Mathiassen (H) i kommunalstyret for byutvikling forstår at folk kan reagere på de lave 2012-tallene.

- Vi beklager at vi ikke kom lenger opp enn 650, men vi vil ha store utbygginger i årene som kommer, så at vi skal nå målene framover, er jeg helt sikker på, sier han til RA.

- Hvorfor nådde dere ikke målet for 2012?

- Det har blant annet vært en del etterdønninger siden finanskrisen i 2008, hvor folk har vært litt mer nervøse for å bygge. Det har heller ikke vært så mye arbeidskraft tilgjengelig, sier han.

Høyre-politikeren sier planleggingen ikke heftes på veien.

- Det stopper ikke opp noen plass. Vi ser på alle muligheter til å få byggeprosjekter fort fram, blant annet gjennom boligfora med utbyggerne. Vi har prøvd å være så kreative vi kan for å få fram boligbyggingen, og det håper vi å høste fruktene av i 2013 og årene som kommer, forteller Høyer Mathiassen.

- Etterlyser tomter

Administrerende direktør Per Ween i Byggmester Sagen mener det er litt for enkelt å si at manglende arbeidskraft er årsaken til treg boligbygging.

- Går du på en byggeplass, vil du se at det er veldig mye innleid utenlandsk personell. Derimot er tilgang på tomter en større utfordring, sier Ween til RA.

Men han bekrefter at faget har problemer med rekrutteringen.

- Vi sliter med å få tak i nok norsk arbeidskraft, men hvis det hadde vært tilgjengelige tomter, hadde det vært lettere å møte etterspørselen, sier Ween.

Sandnes: - Mål om 700, bygget 964

Der Stavanger kommune kom til kort i forhold til målsetningene, er status en ganske annen i nabobyen i sør.

Sandnes kommune knuste nemlig målet sitt om 700 fullførte. Med hele 964 fullførte boliger i 2012, er de godt fornøyde i Sandnes.

- Årsaken til disse høye tallene er at ganske mange områder ble godkjent igangsatt i 2010 og 2011. Resultatene vi ser her er dermed produksjonen av områder som ble godkjent for lenge siden, forklarer seniorrådgiver Sidsel Haugen i rådmannens stab i Sandnes til RA.

Kommunens plan videre er å forsøke å holde boligproduksjonen i kommunen på et jevnt nivå.

- Noe av det viktigste for Sandnes er å få på plass et overordnet transportsystem, slik at vi kan holde boligproduksjonen oppe. Produksjonen har tidligere år vært variabel, noen ganger har vi produsert mye, og andre ganger lite, sier Haugen.

Byggingen forsøker de å spre til hele kommunen.

- Det handler om å bygge livskraftige bydeler, sier Haugen.

For 2013 er 711 boliger godkjent igangsatt, og dermed ligger det an til at de skal nå målet også i 2013.

- Flere områder har reguleringsplaner som er godkjent for en god del år siden. Men det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor raskt områdene som er godkjent kan bli utviklet.

Nyeste fra Dagsavisen.no: