Stavanger

Vil legge ned pelsdyrfarmer

SV foreslår en gradvis nedtrapping for å avvikle pelsdyrnæringen i Norge innen 2019.

Farmer som på det tidspunktet fortsatt er i drift, skal legges ned med tvang, foreslår partiet.

SVs forslag går ut på en gradvis nedtrapping før bransjen skal være borte vekk i 2019. Som del i nedtrappingsplanen foreslår partiet å forby etablering av nye anlegg fra 2015. Videre foreslår SV gradvis nedtrapping av subsidiene. Pengene skal i stedet brukes på overgangsordninger fram mot 2019, skriver Dagbladet.

Farmer som ikke er borte i 2019, skal legges ned med tvang, foreslår partiet.

- Disse fristene er ikke absolutte, men vi mener det er viktig å gi beskjed i god tid. Vi tar næringen på alvor, og mener den bør få handlingsrom til å avvikle og omstille seg. Næringen må ikke føle seg lurt, sier SVs næringspolitiske talsmann Alf E. Holmelid.

Les også: Mener pelsdyr-tiltak har virket

Norges Pelsdyralslag er ikke begeistret.

- Dette er ikke en plan vi har til hensikt å stille oss bak, sier samfunns- og myndighetskontakt Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag.

Hun vil nå invitere partiene på Stortinget til et møte slik at Norges Pelsdyralslag kan få gi et nyansert bilde av næringen.

I dag er det rundt 300 pelsdyrfarmer i Norge som har totalt rundt 1 million pelsdyr. Næringen mottar subsidier på rundt 40 millioner kroner i året.