Stavanger

- Køkaoset fordel for bybanen

Eirik Faret Sakariassen er overbevist om at onsdagens trafikkaos på Sola styrker bybaneoppslutningen.

Bilde 1 av 2

- Ja, det vil jeg nok påstå. Jeg har også et håp om at det faktisk er tilfelle. En bybane vil eksempelvis kunne ha en helt annen punktlighet enn det bussene klarer i dag i kraft av egen trasé, forkjørsrett og så videre, sier Sakariassen (SV) til RA.

Onsdag ettermiddag vil han slenge følgende krav på bordet overfor miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV): Sørg for finansiell ryggdekning for en bybane på Nord-Jæren.

- Regjeringen må komme på banen og sørge for at staten finansierer mest mulig. Jeg mener det er kritisk at det kommer noen signaler ganske raskt. Vi ser jo at støtten til bybanen vakler ganske mye i det politiske miljøet, selv om det tilsynelatende er et flertall ennå lokalt. Vi er opptatt av å få på plass noe ganske raskt, sier bystyrerepresentanten i Stavanger SV.

Han skal som mange andre lokalpolitikere i løpet av høsten gjøre et vedtak om hvilken framtidig transportmodell Nord-Jæren skal satse på.

- Pengene må på plass fort, og det må sørges for finansiering nok til flest mulig traseer. Traseen mellom Stavanger og Sandnes er omstridt. Andre traseer er vel så viktige, som de til Universitetet i Stavanger og til SUS.

- Men Solhjell har vel andre viktige saker å ta seg til, eksempelvis å gjenreise tilliten til et helt SV-parti?

- Det kan han gjøre gjennom satsinger på bybanen, et prosjekt som Hallgeir Langeland (SV) løftet fram i bystyret allerede i 1993. Dette er en viktig sak for regionen og for SV. Trafikkutfordringene vokser seg større år for år, og det må gjøres noe med kulturen i Rogaland som hegner om bilen som noe hellig. Da trengs bybanen som vil bli et transportsystem som skal binde sammen hele regionen og de store arbeidsområdene. Det vil jeg fortelle ministeren i dag, avslutter Sakariassen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: