Stavanger

Blendahvitt politi

Det beste med Politihøgskolen er at det er en nesten vanntett vei til jobb.

Bare tre prosent av studentene ved Politihøgskolen har minoritetsbakgrunn. Et blendahvitt politi er neppe løsningen for framtidens Norge. Norge har rundt 400.000 innvandrere og rundt 100.000 norskfødte med innvandrerforeldre. Det betyr at hver tiende nordmann har utenlandsk opprinnelse. Norge både er og kommer til å bli et multikulturelt samfunn med ulike hudfarger, religiøs tro og etniske grupper.

Svært mange grunner taler for at politiet bør gjenspeile dette mangfoldet. Derfor er det oppsiktsvekkende at bare 22 av 720 studenter ved Politihøgskolen (PSH) i fjor hadde minoritetsbakgrunn. Skolen må lage en tiltaksplan som virker. For tallene viser blant annet at innvandrerbefolkningen i liten grad er integrert i politiet i Norge. I de aller fleste politidistriktene er ikke en eneste av politistillingene besatt av en innvandrer eller en norskfødt med innvandrerforeldre

Årsaken er interessant: «Politiyrket har ofte lav status blant minoriteter fordi det er lavt lønnet. Derfor velger mange yrker som er bedre betalt, som for eksempel medisin eller jus», sier politistudent Hassan Ali Mirza til Universitas.

Det finnes i hvert fall tre viktige grunner til å ha folk med minoritetsbakgrunn i politiet: Politiet vil ha større legitimitet hvis det gjenspeiler befolkningen. Politiet vil lettere etterforske kriminalitet i innvandrermiljøer. Politiet vil få flere talenter hvis man ikke stenger ute folk med innvandrerbakgrunn

Ifølge kommunikasjonssjef Torill Gulbrandsen ved Politihøgskolen arbeider skolen iherdig for å tiltrekke seg flere minoritetssøkere, og i så fall må det konstateres at arbeidet har vært mislykket.

I 2009 var seks prosent av politistudentene av innvandrerbakgrunn - i år er altså andelen halvert. Noen innvandrergrupper er ikke representert i hele tatt, som somaliere.

Det beste med Politihøgskolen er at det er en nesten vanntett vei til jobb. Av 389 som gikk ut fra skolen i fjor vår, er de aller fleste i jobb.

Mange innvandrere har dårlige erfaringer med politiet i sine opprinnelsesland: «Politiyrket er høyt respektert blant nordmenn, men det samme gjelder ikke hos minoritetsgrupper fra land hvor politistyrken er korrupt», sier Hassan Ali Mirza.

For Politihøgskolen er det en fallitterklæring at de ikke klarer å tiltrekke seg flere studenter med innvandrerbakgrunn. Ansvaret har skolen, men også styret, som oppnevnes av justisministeren.

Nyeste fra Dagsavisen.no: