Stavanger

Post på lørdager - eller?

Halvparten av befolkningen mener post på lørdager er viktig, men den andre halvparten mener det stikk motsatte, viser en undersøkelse.

Vil du ha post på lørdager?

Lørdagspost er viktigere desto eldre man blir og desto mer usentralt man bor, viser meningsmålingen som Sentio har utført for Nationen.

Senterpartiets og Kristelig Folkepartis velgere setter mer pris på å motta post på lørdager enn andre velgergrupper.

Tall fra Posten viser at antall pakker og brev faller raskere enn det Posten tidligere har antatt. Konsernet mener at det vil være mulig å spare 300-350 millioner kroner på å droppe brevpost på lørdager.

Les også: Vil ha post på lørdager

- Vi kan ikke la være å forholde oss til markedsendringene, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) mener undersøkelsen viser at post på lørdager er viktig for mange.

- For Senterpartiet er det svært viktig å ivareta en postservice som inkluderer også de som velger å bo utenfor de største pressområdene, sier Kleppa.