Stavanger

SV krever flere pedagoger

Med SV i regjering fikk vi full barnehagedekning. Nå må vi sørge for flere pedagoger! Det råder liten tvil om at vi i framtiden vil merke betyd...

Med SV i regjering fikk vi full barnehagedekning. Nå må vi sørge for flere pedagoger!

Det råder liten tvil om at vi i framtiden vil merke betydningen av barnehagerevolusjonen vi nå har sett. Tanken bak er ikke i seg selv at barna skal plasseres i barnehagen for foreldrenes frihet til å arbeide, men for å rette opp de «medfødte» forskjellene. Allerede i treårsalderen har barn av foreldre med høy utdanning bedre språkferdigheter enn barn av foreldre med lav utdanning.

Vi ser at dette er forskjeller som vedvarer, først ser vi det på karakterene i skolen, før videre veivalg i livet. Det er et overordnet mål for SV å utjevne forskjeller mellom folk. I boken «The spirit level» av Richard Wilkinson stadfestes det hvor viktig små forskjeller er for et samfunn. Slike samfunn kjennetegnes ved lav kriminalitet, lav analfabetisme og stor tillit mellom folk.

Barnehagene må altså være en arena for å utjevne sosiale forskjeller mellom barn. Dette vil gi oss flere som opplever motivasjon og mestring og lavere antall som dropper ut av videregående skole (VGS).

Det norske samfunn har det som kalles høy sosial mobilitet. Det betyr at det er lett å foreta en klassereise. Men det endrer ikke det faktum at barn av foreldre med lav inntekt selv har større sannsynlighet for å selv ha lav inntekt. Vi har også en utfordring når det kommer til forskjellen mellom jenter og gutter. Gutter har i gjennomsnitt lavere karakterer og et høyere antall dropper ut av VGS.

I bystyrets budsjettdebatt 12. desember i 2011 holdt jeg innlegg på rim. Jeg vil gjerne sitere to av versene her:

Me har i Norge hatt ein revolusjon

Ein real barnehageeksplosjon

Men det må faktisk vera,

Et sted for å lera

Med færre pedagoger på dispensasjon!

Det e derfor SV har beslutta

At me tebakeføre det rådmannen har kuttet

I barnehage og skole,

Så me sørge for at lille Ole

Blir ein av di smarte gutta

I Stavanger kommune har vi et skremmende antall pedagoger på dispensasjon. Det betyr at man ansetter ufaglærte i pedagogstillinger. Jeg vil være den første til å berømme den jobben assistenter gjør i barnehagene våre, men vi er avhengig av flere gode fagfolk. Barnehagene er ikke et sted for å være, men for å lære!

Barn lærer gjennom alternativ pedagogikk, gjennom lek og mestring. Dette er det pedagoger som skal stimulere til. Vi skal ikke presse inn for mye læring, det må være tid for at barn får være barn og at de får lekt. I dag sliter barnehagene i kommunen med et sykefravær på rundt ti prosent. Denne utviklingen bekymrer SV og meg, og vi kommer til å følge denne tett. Derfor hadde vi også en pott i vårt budsjett for å bedre arbeidsmiljøet.

Men hvorfor er tidlig innsats så avgjørende for barns utvikling? Nobelprisvinner i økonomi James Heckman forklarer at læring er en selvforsterkende prosess. Vi lærer mer jo yngre vi er. Jeg har hørt folk som mener barn bør lære kinesisk i barnehagen. Dette er en spennende tanke og jeg tror ikke vi skal stille oss umiddelbart negative til slike innspill.

Det Heckman slår fast er at førskoletiltak sørger for at barna er godt rustet til første klasse, som igjen fører til ennå større læringsutbytte i andre klasse. Slik fortsetter det videre i skolegangen.

SV mener vi må tenke større om de små. Dessverre er ikke dette realiteten for flertallspartiene. Nå kommer nye kuttrunder til barnehagene, som allerede for noen år siden måtte gjennom tøffe kuttrunder. Leder for kommunalstyret for oppvekst, John Peter Hernes (H), er nå svært opptatt av å rette opp igjen de brutale kuttene skolene fikk i forrige budsjettrunde. Det er SV glad for. Men det hjelper ikke morgendagens skole å kutte i dagens barnehager. Hadde vi hatt parlamentarisme i Stavanger ville det nok ikke gått lenge før barnehageforeldre hadde funnet fram det gamle slagordet: «Hernes må fjernes!»

Jeg vil ikke kritisere det sittende flertallet for manglende evne til å prioritere, for det gjør det. Det er bare så synd at de prioriterer feil. Mens jeg på befaringer til nedslitte skoler og barnehager møter oppgitte foreldre og ansatte, skåler næringslivet for stor ny utstillingshall til godt og vel 250 millioner kroner. SV spør når det ble en kjerneoppgave for kommunen. Foreløpig svarer de oss ikke.

SV setter barn og unge foran næringslivet. Dagens barn og unge er morgendagens arbeidskraft. Ingeniører, byggmestre, sykepleiere, lærere og kanskje næringslivsledere. Så hva gagner næringslivet mest, på sikt? Hva hjelper en utstillingshall når skoler og barnehager forfaller?

Hadde vi hatt parlamentarisme i Stavanger ville det nok ikke gått lenge før barnehageforeldre hadde funnet fram det gamle slagordet: «Hernes må fjernes!»

Nyeste fra Dagsavisen.no: