Stavanger

Kan bli rettssak

Vikings utestengelse av ti supportere er blitt advokatmat. En av de ekskluderte er innstilt på å gå rettens vei for å få adgang på stadion.

Bilde 1 av 3

Før sesongstart i år bestemte ledelsen i Viking å utestenge en gruppe på ti personer fra stadion. De ti ble først utestengt fra supporterklubben Vikinghordene etter en lang konflikt.

De ekskluderte medlemmene mener seg urettferdig behandlet, og en av dem har nå engasjert advokat.

- Bakgrunnen er at Viking har utestengt min klient fra å gå på Viking stadion fordi de mener han er en del av et casualmiljø. Dette kjenner han seg overhodet ikke igjen i. Derfor mener vi at utestengelsen er ubegrunnet, sier advokatfullmektig Ulrik Rød Karlsson, ved Advokatfirmaet Legalis, til Rogalands Avis.

Krever utestengelsen omgjort

Tidligere denne måneden sendte Rød Karlsson derfor et formelt brev der Viking ble bedt om å begrunne utestengelsen.

- Vi fikk et svar som på ingen måte var tilfredsstillende. Viking har ikke kommet med noen begrunnelse på hvorfor han er utestengt. Nå kommer jeg til å sende et nytt brev, sier Rød Karlsson.

- Hva er det dere ønsker å oppnå?

- Det er lite hyggelig å bli assosiert med casualmiljøet, som er kjent for å drive med vold. Vi krever en beklagelse fra Viking, og at min klient igjen får adgang på stadion, sier han.

Publikumsansvarlig i Viking, Morten Ristesund-Sele, mener advokaten har misforstått.

- Vi har aldri sagt at de tilhører noe casualmiljø. De ble utestengt fra Vikinghordene fordi de sto for en helt annen kultur enn det Vikinghordene sto for. Vi i Viking stilte oss lojalt bak Vikinghordene, og derfor ble de også utestengt fra stadion, sier Ristesund-Sele.

Rød Karlssons klient, en 28 år gammel Stavanger-mann, ønsker ikke å uttale seg til Rogalands Avis, men han er villig til å la konflikten gå til rettssak dersom partene ikke kommer til enighet.

- Det er opp til min klient hvor langt han vil gå. Dette er en sak som kanskje egner seg dårlig i rettsapparatet, så vi får håpe vi kan få en løsning før det kommer så langt, sier Rød Karlsson.

- Gå til Vikinghordene

Ristesund-Sele synes klubben har opptrådt ryddig.

- Vi har svart advokaten, gitt en klar begrunnelse på utestengelsen, og forklart hva hans klient må gjøre for å få utestengelsen opphevet. Vi har sagt at dersom han tar kontakt med Vikinghordene, kan han få opphevet utestengelsen. Dette er en sak mellom ham og Vikinghordene, ikke mellom ham og Viking, sier Ristesund-Sele.

Han er klar på at Viking ikke ønsker noen rettssak, men mener Viking har opptrådt korrekt i denne saken.

- Dersom vi skal holde Vikinghordene ansvarlige for det som skjer på deres felt, må vi også respektere og stille oss bak dem, når de velger å gå til slike skritt. Før de ble endelig utestengt, hadde vi flere «meglingsmøter» hvor representanter for de utestengte, Vikinghordene og Viking møttes for å se om det var andre utveier. Her fantes det ingen vilje fra de utestengte til å akseptere Vikinghordenes regelverk, hevder han.

Ristesund-Sele ønsker at alle skal kunne trives på Viking-kamp.

- For oss er det viktigste av alt at folk føler seg trygge på Viking stadion. Vi har sett undersøkelser som sier at vi scorer best i landet på trygghet på stadion. Dette er et arrangement hvor alle skal trives, enten du er i Vikinghordene, Blåskalleklubben, sitter på K-feltet eller sitter på VIP-en.

Nyeste fra Dagsavisen.no: