Stavanger

- Graving gjør skolevei utrygg

Veien ved Kvaleberg skole er kraftig trafikkbelastet. FAU-leder Jarle Aukland har mottatt flere bekymringsmeldinger fra foreldre med barn på skolen.

1 av 3

Hillevåg bydel er svært trafikkbelastet grunnet utvidelse av Fylkesvei 44, tidligere Riksvei 44. Ved Kvaleberg skole må flere skolebarn krysse den trafikkerte veien grunnet utbygging av undergrunn og veibane, som skulle vært ferdig til skolestart.

- Vi følger datteren vår til skolen hver eneste dag, og vi har lært henne de minst trafikkerte veiene hjem, sier Jarle Aukland til Rogalands Avis.

Han er spesielt bekymret for krysset ved Hillevågsveien og Veumsveien.

- Som du ser nå fungerer ikke trafikklysene, men det er en som passer på at barna kommer seg trygt over veien. Hvordan kan vi være sikre på at de er her når det trengs, sier han.

Stiller krav

Aukland har mottatt flere bekymringsmeldinger fra foreldre som har barn ved Kvaleberg skole i Hillevåg.

- De er i likhet med oss bekymret for barna, sier han.

FAU og Kvaleberg skole ble involvert fra første stund da utbyggingen av undergrunnen ved skolen ble planlagt.

- Vi satte oss ned i forkant av prosjektet og stilte krav til barnas sikkerhet, sier Aukland.

Han forklarer at noen av kravene som ble stilt var at det skulle være folk som kunne dirigere barna over Fv. 44.

- Likevel er det mange som bekymrer seg, og vi håper de snart er ferdig, sier Aukland.

Passer på

Pål Thornes, prosjektleder i Statens vegvesen Sør-Rogaland, kan forsikre foreldrene ved Kvaleberg skole at barnas sikkerhet ivaretas.

- Vi er til stede fra klokken 08.00 til 08.30 hver morgen og sørger for at de kommer seg trygt over Fv. 44. Vi er der også fra klokken 12.45 til 13.30 når de fleste går hjem, og 14.30 til 16.30 for dem som skal hjem fra SFO, sier han.

Thornes og entreprenøren følger nøye med i begynnelsen av denne uken for å kartlegge når og hvor barna går til og fra skolen - utenom de gitte tidene.

- Vi har spurt om en oversikt over hvor de fleste går hjemover og når, men har måtte observere selv. Vi har øynene med oss hele tiden og gjør det beste vi kan, sier Thornes.

- Ferdig neste uke

Thornes regner med at undergrunnsarbeidet skal være ferdig til førstkommende mandag.

- Vi skulle egentlig vært ferdig til skolestart, men det klarte vi ikke. Nå står vi på og håper at barna kan bruke undergrunnen fra neste uke, sier han.

De fleste av barna som nå må dirigeres over Fv. 44 bruker undergrunnen til og fra skolen.

- Jeg har informert skolen og FAU om at det ikke bare er byggingen som skaper mye trafikk rundt skolen om dagen, også foreldre som kjører elevene til skolen er med å belaste trafikkbildet rundt skolen. Jobben vi har må gjøres og vi gjør det vi må for at barna skal ha det trygt til og fra skolen, sier han.

Aukland sier seg enig med Thornes.

- Det at foreldrene kjører elevene til skolen gjør det bare verre, sier han.