Stavanger

En framtid som nærmer seg

Jeg får ofte høre «Hvorfor skal vi, i lille Norge, gjøre klimakutt? Det burde de store landene i verden gjøre!»

Nylig åpnet Bergen sin bybane, som går mellom Nesttun og Bergen Sentrum. Nå må vi få fortgang på vår egen bybane!

I Stavanger Aftenblads vurdering av stortingsrepresentantene på Rogalandsbenken ble Sosialistisk Venstrepartis Hallgeir Langeland omtalt som en «ensporet skinneentusiast», som er en morsom og ganske treffende beskrivelse.

Takket være Hallgeirs stå-på-holdning i forhold til bybanen er den nå innen rekkevidde - og det er gledelig å se at nesten alle andre partier nå er enige.

I 1993 fremmet SV og Hallgeir Langeland bybanen som en mulighet. Den gang lo hele bystyret og sa at hele SV burde legges inn på psykiatrisk avdeling. Nå er det. heldigvis, bare flere og flere som slutter seg til ideen om bybanen.

Det er et faktum at vi i Stavanger-regionen vil oppleve en sterk befolkningsvekst, og det vil automatisk medføre et økt behov for transport. Frem mot 2040 vil transportbehovet øke med 45-50 prosent, anslås det i tall fra SSB.

Om vi skal imøtekomme dette behovet på en fornuftig måte er det nødvendig at vi tar grep og gjør investeringer for framtiden. Bybane vil være en slik investering.

Både Stavanger og Norge har et ansvar i klimakrisen. Jeg får ofte høre «Hvorfor skal vi, i lille Norge, gjøre klimakutt? Det burde de store landene i verden gjøre!» Det er for så vidt sant. Men det som ofte glemmes er at de aller fleste land i verden er små land, akkurat som oss. Vi har et felles ansvar!

Veitrafikken står for 65 prosent av klimagassutslippene i Stavanger og 53 prosent av utslippene i Sandnes. Å redusere den private biltrafikken er nødvendig - og skal vi gjøre det må vi ikke bare tenke på pisk, men også gulrot! Næringslivet vil merke store fordeler ved utbygging av det kollektive. I dag er næringsområdene Forus og Lura en stor utfordring i rushtiden, og skal vi endre dette er det nødvendig med et attraktivt, effektivt og nyttig kollektivtilbud.

Fremskrittspartiet (som sjelden jobber for framskritt) ønsker mer vei, mer biler og mer utslipp. Det er ikke de virkemidlene vi bør møte framtiden med. En bybane har samme kapasitet som en 4-felts motorvei. På et bybanetog vil man kunne fjerne 177 biler fra veien! Slik skal vi møte framtidens klima- og trafikkutfordringer!

Jeg har selv fått testet bybanen i Bergen. Nå gleder jeg meg stort til jeg endelig kan gå om bord i vår egen bybane her i Stavanger. Bybanen i Bergen har forkjørsrett i alle lyskryss, som gjorde turen effektiv og behagelig. Det er i tillegg utrolig kult og moderne å kjøre bybane. Bybanen er pålitelig, rask, behagelig, tilgjengelig, allsidig, fleksibel, miljøvennlig, stille og kan vokse ved behov.

Statistisk sentralbyrå har i tillegg regnet ut hvor mye kollektivreiser vi kan anta å komme opp i fram mot 2040. Per i dag er det 80.000 kollektivreiser hver dag. Om politikerne nå tar det SV mener er de riktige grepene kan vi komme opp i så mye som 250.000 kollektivreiser hver eneste dag i 2040.

Nå er det viktig å få fortgang på prosessen. Senterpartiet må bli enige med seg selv og det er viktig at bybaneentusiastene samler seg! Dette vil ta tid, men husk: vi har en framtid som nærmer seg - og ingen tid å miste!

Nyeste fra Dagsavisen.no: