Stavanger

Ikke frata kvinner friheten!

Vi må støtte politiet i deres arbeid, vise respekt overfor alle de hederlige drosjesjåførene og vise avsky overfor dem som bryter loven og forgriper seg på andre.

For andre gang på under et år rammes Stavanger av en «voldtektsbølge». Denne gangen må vi innføre effektive tiltak som sørger for at det ikke kommer enda en!

Debatten rundt dette omfattende samfunnsproblemet har ført til to ting: man har forsøkt å innskrenke kvinners frihet og klart å stigmatisere både drosjesjåfører og muslimer. Denne debatten burde vi vri over i en langt mer konstruktiv retning for vårt alles beste. Samfunnet som helhet bør komme styrket ut av denne tiden, som har vært problematisk for ganske mange.

Den 18. november hadde SVs justispolitiske talsmann Akhtar Chaudhry og jeg møte med representanter fra Politiet i Rogaland. Dette var et svært konstruktivt møte hvor vi fikk innblikk i hvordan de opererer i forbindelse med denne saken. Jeg har stor tillit til arbeidet politiet gjør i denne saken, men det er viktig for den etterforskningen de gjør at vi alle står på lag med dem. Politiet innrømmet at de ikke kan løse dette alene, og det er av avgjørende karakter at vi alle sammen bidrar. Kristne, muslimer, ateister, jøder, drosjesjåfører, lærere, ingeniører, lærere, journalister, elever, trygdede; rett og slett alle som er en del av samfunnet.

Noe av det som har bekymret meg (og en god del andre i SU og SV) mest er hvor utrygt en tidligere trygg arena har blitt. Det å bevege seg fritt i det offentlige rom, enten til fots, syklende, i drosje eller lignende er en frihet de aller fleste av oss alltid har tatt for gitt. Men nå kan altså halvparten av befolkningen ikke føle seg trygge på disse arenaene. Slik kan vi ikke ha det! Da fratar vi kvinner den demokratiske rettigheten det er å bevege seg fritt rundt i samfunnet.

Men den løsningen som da presenteres er følgende:

n Først kan ikke kvinner gå hjem alene

n Så kan de ikke ta drosje alene

Under dialogmøte var det representanter både fra det muslimske miljøet i regionen, drosjenæringen, studenter, politisk engasjerte og journalister. Det var et konstruktivt møte hvor det kom fram en hel del rundt frustrasjonen både blant muslimer og drosjesjåfører. Og denne frustrasjonen har jeg stor forståelse for.

Debatten rundt dem har vært lite konstruktiv og veldig stigmatiserende. Det ligger verken i en muslims natur eller en drosjesjåførs natur å forgripe seg på noen. Men her snakker vi om enkelte individer som er til skade både for ofrene og for alle de ærlige, hardtarbeidende drosjesjåførene som får sitt gode navn og rykte tilskitnet av andres forkastelige handlinger.

Heretter må samfunnet handle effektivt og målrettet. Å ha sivile politibetjenter som patruljerer sentrum på speiding etter mistenkelige menn er et godt tiltak som jeg håper å «se» mer av. Dette har allerede avverget en voldtekt - og kan i framtiden redde flere.

For å sikre både drosjesjåfør OG passasjer må drosjenæringen gjøre tiltak. Store ID-kort, uniformer og kanskje til og med et kulturkurs. Et kurs tiltenkt ALLE som skal kjøre drosje, både for å øke servicebevisstheten i tillegg til å opplyse om hvordan man forholder seg til personer fra ulike kulturer.

Om vi skal komme oss ut av dette en gang for alle er det viktig at vi står sammen, på lag. Det er i vår alles interesse at disse voldtektsbølgene får en effektiv stopp og at vi kan føle oss trygge, alle som en.

Skolen er en viktig arena i kampen mot destruktive samfunnsstrukturer, også i dette tilfellet. Det er viktig å bruke skolen som verktøy i kampen mot vold mot kvinner og voldtekt.

Vi må støtte politiet i deres arbeid, vise respekt overfor alle de hederlige drosjesjåførene og vise avsky overfor dem som bryter loven og forgriper seg på andre. Jeg er optimist og tror det er det vi alle må være. Står vi sammen kan vi ta natten og friheten tilbake!

Nyeste fra Dagsavisen.no: