Stavanger

- For mye press på unge elever

Sosialistisk ungdom vil at elevene skal lære gjennom lek og pedagogikk og ikke gjennom pugging.

- Med Unge Høyre sitt forslag vil vi ende opp med en streng puggeskole. Det vil vi ikke ha. Vi ønsker en seriøs skole hvor elevene lærer ting som varer livet ut. En skole som satser på alternativ pedagogikk tilpasset den enkelte elevs behov, sier leder Eirik Faret Sakariassen i Stavanger Sosialistisk Ungdom.

Selv er han helt imot dagens system med karakterer.

- Jeg ønsker et system hvor elevene får en skriftlig tilbakemelding i stedet for karakterer. Der skal det stå hva eleven behersker og ikke behersker. Et tall sier ikke noe om det, mener Sakariassen.

Han synes at presset med karakterer uansett kommer tidsnok på elevene.

- 11-åringer bør få slippe det presset med karakterer. Jeg er også redd for at elever som må gå om igjen kan bli stemplet som dumme, selv om de ikke er det, sier Sakariassen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: