Stavanger

- 60 millioner på oddsspill

Bjarte Baasland innrømmer å ha lånt over 60 millioner kroner - og brukt dem på oddsen.

I ettermiddag sendte Bjarte Baaslands advokat, Hege Birkeland Ersdal, ut en pressemelding hvor hun gjorde rede for sin klients omfattende pengebruk, og lån, biskop Ernst Baasland.

- Han tar fullt ansvar for å ha forledet sin mor. Mange av lånene er mottatt som følge av en relasjon - og ikke gitt til et konkret låneformål, sier Birkeland Ersdal til Rogalands Avis.

Hun bekrefter at de såkalte IT-investeringene i Tsjekkia, bare har vært oppspinn.

Her er pressemeldingen i sin helhet:

«Bjarte Baasland bekrefter å ha mottatt lån på i overkant av 60 millioner kroner over en periode på tre-fire år, dels direkte fra kreditorer og dels via sin mor.

Bjarte Baasland var kommet i en vanskelig økonomisk situasjon da han dro fra Norge i 2005. Han hadde behov for betydelig inntekt for å kunne håndtere gjelden. Han engasjerte seg i internettspill på denne bakgrunn.

Lån utbetalt til Bjarte Baasland er brukt til spill på internett. Han har nesten utelukkende spilt på konkrete selskap som oppfattes å være seriøse og lovlige aktører, med kundeservice direkte mot norske kunder. Disse selskapene er Centrebet og Bet365. Bjarte Baasland spilte på kunnskapsspill med utgangspunkt i idrett.

Pengene er overført fra hans norske konto til Moneybookers' norske konto, som igjen har overført beløpene til selskapene. De to selskapene har mottatt tilnærmet alle pengene Bjarte Baasland har spilt for og med - cirka like mye hver. Pengene er nå dessverre tapt.

Bjarte Baasland tar ansvaret for å ha formidlet feil inntrykk til sin mor med hensyn til hva pengene skulle brukes til, og således for å ha forledet henne.

Først da Bjarte Baasland fikk problemer med tilbakebetaling, ba kreditorer om konkretisering og dokumentasjon for formål med låneopptaket. De forklaringer Bjarte Baasland da ga i den pressede situasjonen, var dels uriktige.

Bjarte Baasland har ikke forholdt seg til sin far i forhold til lån.

Bjarte Baaslands forsvarer, advokat Hege Birkeland Ersdal i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, er overrasket over at det skal være mulig for en og samme person åpent å spille for titalls millioner over en relativt kort periode, tilsynelatende uten sperre fra spillselskapenes side. Rutiner for å kontrollere virksomheten synes fraværende, så også krav fra myndighetene knyttet til dette.»

Bjarte Baasland skal i ettermiddag i nye politiavhør.

Nyeste fra Dagsavisen.no: