Stavanger

Kjemper for sikrere skolevei

I flere år har foreldre og bydelspolitikere kjempet for at trafikkforholdene i Krossbergveien på Sunde skal forbedres. Ingenting har skjedd.

- Vi er skuffet over at trafikkproblemet her ikke blir tatt alvorlig, sier Kim Egenes i Friheim Velforening.

Madla bydelsutvalg har tatt til orde for at det snarest bør bygges en sykkelsti langs Krossbergveien, der om lag 150 barn daglig ferdes på vei til skolen.

- De trafikksikkerhetsmessige forholdene ved Krossbergveien fører til at mange foreldre velger å kjøre barna til og fra skolen. Dette gir igjen mer trafikk enn ønskelig, spesielt til og fra Sunde skole, forklarer Egenes.

Venstre-politiker Frode Kleppe er oppgitt over trafikksituasjonen:

- Krossbergveien må snarest mulig tas inn på prioriteringslisten som en del av øst-vest-forbindelsen fra Stavanger sentrum til Kvernevik. I utbyggingsområder som dette bør det være unødvendig å kjempe for barn og unges trafikksikkerhet sier Kleppe.

Hans parti kommer til å ta saken opp i kommunalutvalg for byutvikling i morgen.

- Det er forholdsvis omfattende anleggsarbeid i området, blant annet har et entreprenørfirma etablert et større deponi langs veien. Lastebiltrafikken har ført til - og kan fortsatt føre til farlige situasjoner, sier Kleppe.

Friheim Velforening har engasjert seg sterkt i saken.

- Vi tror barn og unge på Friheim har Stavanger-rekord i lengst usikret skolevei. Veien ned til Friheim er om lag to kilometer lang, og kun 300 meter har fortau. Ellers er det svært dårlige forhold - og faren for ulykker er i høyeste grad stor, sier Kim Egenes.

Robert Minsaas i velforeningen legger til:

- Det oppstår daglig farlige situasjoner når store, tunge bilder med tilhenger kjører på veien. Skolebarna opplever å bli presset ut av veien, og enkelte som sykler, velter av og til, sier Minsaas.

Bydelspolitiker Frode Kleppe avslutter:

- Her må det tas grep, og det vil vi bidra til at blir gjort.