Stavanger

Vei stopper 28 boliger

Her vil Øgreid og Østerhus bygge 28 boliger. Men nå må boligene vike for firefeltsutvidelsen av E39. Utbyggerne vurderer sak.

Bilde 1 av 3

Øgreid Eiendom og Østerhus kjøpte tomten på Austrått for 7,5 millioner kroner, og trodde at alt var i boks da området ble lagt inn i kommuneplanen til Sandnes i 2001.

- Avgjørelsen kom som lyn fra klar himmel, sier Kjetil Borgersen, administrerende direktør i Øgreid Eiendom AS.

Nå kommer det mest sannsynlig et stort kryss i stedet for de planlagte 28 boligene.

- Sikrer seg areal

Firefelts motorvei fra Stangeland til Sandved er allerede godkjent i Sandnes kommune og venter bare på finansiering.

Nå er det ingen vei utenom enn å utvide med fire felt videre mot Hove.

Tone Høyland Stople, planansvarlig i Statens vegvesen forteller at utvidelsen i sin helhet skal komme mot vest. De er nå i gang med støyutredning. Reguleringsplanen skal være ferdig til første gangs behandling for politikerne i Sandnes utpå våren.

- På grunn av den store utbyggingen som er planlagt i Sandnes øst, så planlegger vi et kapasitetssterkt kryss på Hove ved riksvei 13. Et slikt kryss kan bygges ut etappevis, sier Høyland Stople.

Hun understreker at det er stort press på utbygging i Sandnes og at de derfor ønsker å sikre seg areal som det blir behov for i framtiden. Vegvesenet vil holde et informasjonsmøte når forslag til reguleringsplan er klar.

- På rygg

Borgersen har ikke tenkt å legge seg i veien for utviklingen.

- Vi har lagt oss på rygg. Er det best for samfunnet at tomten blir et gedigent chicagokryss, sier han, men setter spørsmålstegn ved validiteten av kommuneplenen.

- De slår hånden av etter fem år. De må ha tenkt seg i 2001 at det kunne hende at en ville utvide E39.

Det var da saken var oppe til førstegangsbehandling at alt ble snudd på hodet.

- Det føles som et bygge- og deleforbud, sier Borgersen.

Nå har selskapene sendt brev til kommunen der de krever et makebytte.

- De kan stille med en tomt, så kan de bruke eiendommen sånn som de vil, sier Borgersen. Brevet ble sendt 13. november, og purret igjen 22. desember.

- Hva skjer om de ikke kommer opp med en tomt?

- Blir det snakk om ekspropriasjon må vi vurdere å gå til rettssak, sier han.

Men foreløpig velger Borgersen å være optimistisk.

- Jeg tror at Sandnes kommune er i stand til å løse dette på en ryddig og fornuftig måte.

Det lykkes ikke Rogalands Avis å få kontakt med byplansjef Jan Bekkeheien i Sandnes kommune.

Nyeste fra Dagsavisen.no: