Stavanger

Styret tar avstand

29. november stillte bussjåførene i Veolia mistillitsforslag til ledelsen. På styremøtet i går kveld tok styret avstand fra «denne vinklingen» som de finner både uheldig og beklagelig.

Det heter videre i pressemeldingen at styret ønsker å utvikle en samordnet mediaprosedyre der både ledelsen, ansatte og tillitsvalgte framstår med en kvalitetssikret og samordnet holdning utad.

Når det gjelder det politianmeldte forholdet heter det at «saken bunner i generell mangel på arbeidskraft» og at «ledelsen, ansatte og tillitsvalgte har ryddet opp i dette».