Stavanger

Folke Hermansens liv

l Harald Carsten Folke Hermansen startet i 1966 som salgssekretær for Electrolux i Stavanger. Utover 1970-tallet etablerte han seg som en viktig aktør i Stavangers næringsliv gjennom sitt eierskap i Elektrosenteret AS.

l I løpet av 1980-tallet kjøpte seg opp litt etter litt i Det Stavangerske Dampskipsselskap til han i 1991 hadde full kontroll. I 1989 opprettet han en ny avdeling for internasjonal shipping, med base i Shanghai. I tillegg er selskapet store på fergetransport og lokaltrafikk i Rogaland.

l I 2002 kjøpte Folke Hermansen, sammen med Stangeland Maskin, Cator og Norsea, en 100 mål store tomt på Risavika i Sola kommune, hvor det gamle raffineriet til Shell hadde vært. På tomten er det nå planer om en energipark og havn, som skal bygges i samarbeid med Shell, Statoil og Lyse Energi.

l Han eide en rekke eiendommer i Stavanger-området, blant annet Ankerbygget hvor skipsreder Sigval Bergesen tidligere holdt til. I tillegg eide han en 146 000 mål stor tomt på Hardangervidda, kjent som Vestre Vollene, som han i november 2005 ga 111 millioner for. Kjøpet skapte mye oppstyr, og gjorde Hermansen kjent over hele landet.

l Holdingselskapet Folke Hermansen AS, som bl.a. eier DSD, hadde i 2004 driftsinntekter på 792,1 millioner kroner og et resultat på 783,1 millioner kroner.

Kapital verdsatte formuen hans i 2006 til 5 milliarder, noe som ga han en 18. plass blant Norges rikeste og en suveren førsteplass i Stavanger.

Kilde: Wikipedia