Stavanger

Dør i erstatningskøen

Barnehjemsbarn, ofre for seksuelle overgrep og krigsbarn dør mens de venter på erstatning fra Staten. Saksbehandlingstiden er opptil fire år.

Det er Justissekretariatene som behandler søknader om billighetserstatning fra staten. Søkerne omfatter personer som er blitt utsatt for seksuelle overgrep, krigsbarn, tatere og samer og kvener som har fått mangelfull utdannelse.

- Det skjer at søkere dør før behandlingen av søknadene deres er avsluttet. Det er veldig uheldig når sakene tar så lang tid, sier rådgiver Arild Almklov til Dagsavisen.

Søknadsflom

Rådgiveren understreker at det ikke er så lange saksbehandlingstider i de fleste tilfeller, men at en del saker kan være svært kompliserte å utrede. I tillegg har flere nye særordninger som Stortinget har vedtatt, åpnet for at langt flere enn tidligere kan søke om billighetserstatning fra Staten.

- De mange nye søknadene er ikke heldig i forhold til saksbehandlingstiden, erkjenner Almklov.

Særordningene har så langt ført til at nær 2.500 personer har søkt erstatning:

644 søknader fra samer og kvener.

825 søknader fra krigsbarn.

644 søknader fra tidligere beboere ved barnevernsinstitusjoner og elever ved statens spesialskoler.

415 søknader fra tatere og romanifolk.

Mye å gjøre

Flommen av nye søknader har også ført til at billighetserstatningsutvalget, som behandler alle søknadene, har for mye å gjøre. Utvalget har kun tre medlemmer, en høyesterettsdommer og to stortingsrepresentanter.

- Kapasiteten er tilfredsstillende, men det er fare for at den kan bli for liten. Derfor har vi satt i gang å starte nytt utvalg, det skal være klart fra januar - februar, sier Almklov.

Sakene som omfattes av den nye særordningen skal ha en saksbehandlingstid på omtrent et år. Også helsesaker som Justissekretariatene behandler skal ha omtrent et års saksbehandlingstid, mens øvrige saker som handler om manglende inngripen fra barnevern, tapt skolegang eller lignende normalt tar rundt 18 måneder å få behandlet.

Fire av ti får

- Vi har stor pågang også på øvrige saker, det er derfor vi har sagt at det tar omtrent 18 måneder. Men Stortinget har ønsket fortgang i saker som omfattes av særordningene, derfor har vi prøvd å få en behandlingstid på rundt et år for disse, sier Almklov.

Etter at Justissekretariatene har mottatt de nødvendige opplysninger fra fagdirektoratene og avsluttet sin egen behandling av den enkelte søknaden, avgjøres den av Billighetserstatningsutvalget.

I løpet av første halvår i år ble 124 saker ferdigbehandlet på denne måten. 50 av søknadene om erstatning ble innvilget. Dette tilsier at 40 prosent fikk medhold i sitt krav. (ANB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: