Sørvest må kutte i antall politistillinger etter reform

Sammenslåingen av politidistriktene på sørvestlandet førte til flere ledere og høyere lønnsutgifter. Nå må politimesteren kutte antall politistillinger.

For det nye Sørvest politidistrikt er regjeringens krav 847 politifolk per 31. desember 2020. Dette tilsvarer omtrent kravet om to politifolk per 1.000 innbyggere. I januar 2020 var det 817 politifolk i distriktet, og politimester Hans Vik sier det ikke er økonomiske rammer til å utvide staben ytterligere, skriver Stavanger Aftenblad.

Etter å ha fått årlige budsjettøkninger på omtrent 5 prosent de siste årene, ble økningen for 2020 satt til 2,7 prosent. Forskjellen utgjør 20 millioner kroner, sier Vik, som i fjor sommer innførte ansettelsesstopp.

– Det må vi fortsette med. Hvor mye vi går ned i antall ansatte avhenger av hvor mange som slutter. Vi må ned på et bærekraftig nivå. Vi må ha færre ansatte og effektivisere driften, sier politimesteren til avisen.

Da Stavanger politidistrikt ble slått sammen med Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, økte antall ledere i den nye organisasjonen. Som følge av dette økte også lønnsutgiftene. Nå varsler politimesteren færre utrykninger og færre patruljer som følge av kuttene.

– Dette vil gå ut over tjenesten vi leverer til innbyggerne. Vi vil rykke ut på færre oppdrag som har lav prioritet. I tillegg er det sannsynlig at saker som ikke har høy prioritet, blir liggende lenger før de blir avgjort, sier Vik.