Stavanger kommune er best i landet på PR. ifølge en undersøkelse utført blant journalister.

Søk om midler til sommerferietilbud

Organisasjoner, idrettslag og andre aktører inviteres til å søke om midler for å gjennomføre sommerferietilbud.

Det opplyser Stavanger kommune i en pressemelding. Det er satt av ti millioner kroner til aktivitetstilbudene og søknadsfristen er 1. juni.

– Kulturaktører og kommersielle aktører kan stå for arrangementer og søke på ordningen. Kommunen ønsker et mangfold av sommerferietilbud til barn og unge i Stavanger, skrives det i pressemeldingen. Stavanger kommune påpeker at aktiviteter der flere ulike aktører samarbeider om å gi barn og unge tilbud, vil bli prioritert. 

Aktivitetene skal først og fremst være rettet mot barn og unge, men det kan også arrangeres tilbud for hele familier. Det kan være aktiviteter som strekker seg over flere dager, men også kortere arrangementer. Målet er at barn og unge skal få bruke sin fantasi, være i bevegelse, få ny kunnskap og kjekke opplevelser. 

– Det kan ikke søkes om støtte til aktiviteter der påmelding allerede er gjennomført, og midlene skal dekke alle utgifter til aktivitetene som tilbys gratis til deltakerne, skriver kommunen. 

Stavanger kommune ønsker at barn og unge i alle bydelene skal få tilbud i sine nærområder, og det er også mulig å ha aktiviteter på tvers av kommunedelene. Ettersom koronapandemien krever at det tas hensyn til smittevern, er det derfor også ønskelig at aktivitetene ikke krever lange reiser. 

Følgende tiltak prioriteres ved tildeling av midler:  
– Tilbud hvor flere aktører har gått sammen
– Forskerskole, språkkurs og fordypning i skolefag  
– Aktivitetstilbud for barn med innhold av læring  
– Tilbud som gir stimulering av sanser og inntrykk, kulturelle opplevelser for barn, inkludert produksjoner som inkluderer profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere  
–Tilbud med fysisk aktivitet kombinert med hjelp til oppdatering av skolerelaterte fag og oppgaver 
– Idrettslige tiltak  

Ifølge Stavanger kommune kan organisasjoner som får innvilget søknad, men som får for få påmeldte til å gjennomføre tiltaket, få refundert planleggingskostnader.  

– Dersom det er søkt midler fra stiftelser og lignende til tiltaket, og det blir gitt støtte fra disse i tillegg til støtte fra Barnas sommer, skal beløpet betales tilbake til kommunen – om ikke slike midler er brukt til å skape ytterligere aktivitet enn beskrevet i søknaden. En slik utvidelse skal i så fall godkjennes av kommunen, står det i pressmeldingen. 

Se kommunens nettsider for mer informasjon.