Slik er den nye skolehverdagen for elever – dette forventes av foreldrene

Henning Aastvedt hadde sin tiende dag som Gausel-rektor på den første dagen med hjemmeskolering.

– Det kom voldsomt på. Ingen av oss har gjort dette før. Hele situasjonen er helt ny, men metodikken skolen bruker er kjent for de fleste lærerne. Dette skal gå bra, sier Henning Aastvedt, rektor ved Gausel skole.

Fredag hadde skolen kun én elev fysisk til stede. Skolen har ta imot barn av foreldre som har samfunnskritiske stillinger. Resten av elevene var hjemme, som resten av store deler av samfunnet.

– Så langt fungerer ting greit. Lærerne jobber enten fra skolen eller hjemmefra, og underviser og kommuniserer med elevene på nettet. Chromebooken er sentral i hele undervisningen, sier Aastvedt.

LES OGSÅ: Nav Rogaland: Forventer flere permitteringer

– Den første dagen handler litt om at elevene må få alt de trenger av utstyr, verktøy og bøker. Skolen er åpen for dem som vil hente noe. 

Den største utfordringen

At elevene og læreren sitter på hvert sitt sted er uvant.

– Den største utfordringen er å nå elvene. Elvene har ulike rutiner, og jobber med ulike fag til enhver tid. Noen på dagtid, andre på ettermiddagen. Familien som er hjemme tilpasser seg. For læreren kan det være utfordrende å vite når informasjonen er mottatt, forklarer Aastvedt.

LES OGSÅ: Gratis parkering i byene: – En håndsrekning til sentrum

Lærerens kjernetid

Kjernetiden for kontakt mellom elevene og lærerne er mellom klokken 10.00 og 13.00 hver dag.

Det er ikke lagt opp til «faste timer» i løpet av en dag. Elevene står fritt til å jobbe med skolearbeid på ulike tidspunkter.

Framover er planen at de fleste lærerne skal jobbe hjemmefra, og dersom de må samles, vil det foregå i små grupper.

LES OGSÅ: NHO Rogaland om regjeringstiltakene: – Bra, men bedriftene trenger mer

God nok undervisning?

– Bør foreldre være bekymret for at elevene ikke får god nok undervisning?

– Man har ikke den samme flyten som i et klasserom. Undervisningskvaliteten er ikke den samme som å fysisk være på skolen. Det er en forringet situasjon. Men alle er veldig innstilt på å få dette til å fungere. Mye avhenger også av foreldrene, sier rektoren, og utdyper:

– Skolen har plikt til å gi elvene et undervisningstilbud. Foresatte har også en enda større plikt – slik situasjonen er nå – til å sørge for at elvene jobber med skolearbeidet, at skolearbeidet blir tatt seriøst og at man tilrettelegger nok tid til skolen i denne «dugnaden» aller er med på, svarer Aastvedt.

LES OGSÅ: – Folkelig angst og frykt skaper hamstring

– Fungerer så langt

RA var i kontakt med Lurahammaren-rektor Paul Næsse etter at han hadde snakket med alle lærene på skolen fredag ettermiddag.

– Alle bekrefter at de har kontakt med elever og foreldre og at hjemmearbeider er i gang og at det fungerer. Så langt ser det bra ut, sier Næsse til RA.

Han sier hjemmeskolering aldri kan erstatte klasseromsundervisning, men er optimist.

– Mitt inntrykk er at både elever og foreldre er med på dugnaden. Det er mest prekært for tiendeklassingene og eksamen, men vi skal komme godt i mål uansett. Utdanningsdirektoratet jobber med tiltak på eksamensproblematikken, sier Paul Næsse.

Skolesjefen: – Vær interessert i skolearbeidet

– Fellesskapet på skolene er noe av det viktigste verktøyet til læring, trivsel og trygghet. Det bekymrer meg at det er borte, og det er viktig at vi er oppmerksomme på det. Nå er en av de to viktigste voksenrollene i barnas liv, læreren, litt fjernere, sier Jørn Pedersen, skolesjef i Stavanger kommune til RA.

– Hva forventer skolen av foreldrene?

– Det samme som ellers. Foreldrene skal være interessert i skolearbeidet. De bør vise engasjement og vise overfor barna at skole er viktig. Spør hva de liker, og hva de sliter med. Det positive i denne situasjonen er at familien får bedre tid sammen, sier skolesjefen, som peker på at stavangerskolen er gode på digitale undervisningsløsninger.

– Heldigvis har vi god erfaring med dette. Nå kan vi bli enda flinkere, sier Pedersen.

LES OGSÅ: Nye retningslinjer for koronakarantene

Chromebook er sentral i stavangerelevenes undervisning, og den blir bare viktigere nå som elevene og lærerne sitter hjemme hos seg selv.

Med Chromebook kan elever og lærere enkelt kommunisere sammen gjennom både tekst, lyd og bilde. Læreren har oså muligheter til å gå inn og kikke arbeidet som blir gjort.

– Chromebook har veldig mange muligheter for å gi et godt undervisningstilbud, sier skolesjef Pedersen.

Hva med eksamener?

Skolene i landet er stengt de neste to ukene. Minst. Ingen vet hvor lenge skolene er stengt. Koronaviruset truer eksamensgjennomføringen.

– Dersom situasjonen vedvarer, vil det ramme eksamensgjennomføringen for elever i hele landet. Alle som går ut av grunnskolen er sikret et vitnemål som teller like mye som det ville gjort med eksamen. Dette er avhengig av Utdanningsdirektoratet er tydelig med sine ordninger, men alle vil få et fullverdig vitnemål, sier Pedersen.

LES OGSÅ: Ber næringslivet bidra med utstyr