Slik blir tunnel-åpningen

Ryfast-åpningen nærmer seg. Her kan du se hvordan dagen skal markeres.

Onsdag 22. april klokken 14.15 blir det offisiell åpning av Ryfast, som ifølge Statens Vegvesen er landets største veiprosjekt.

På grunn av den spesielle koronasituasjonen blir tunnel-åpningen landets første elektroniske veiåpning, hvor samferdselsminister Knut Arild Hariede (Krf) åpner Hundvåg- og Eiganestunnelen fra sitt kontor i Oslo.

I tillegg deltar også ordførerne i Stavanger og Strand, fylkesordføreren i Rogaland og andre gjester på åpningen via skype/video.

Ryfylketunnelen, som er verdens lengste og dypeste veitunnel, åpnet for trafikk 30 desember i fjor. Det ble feiret med brask og bram, norske flagg, livemusikk og taler. 

Slik blir programmet:

* 14:15 – Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen Kjell Inge Davik ønsker velkommen og leder seansen.

* 14:18 – Samferdselsminister Knut Arild Hareide taler fra sitt kontor i Oslo

* 14:25 – Tale ved fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak 

* 14:30 – Tale ved vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

* 14:35 – Prosjektleder Gunnar Eiterjord takker ansatte i Statens vegvesen og entreprenørene for jobben. Eiterjord står i dagsonen mellom Ryfylke - og Hundvågtunnelen på Hundvåg.  

* 14:40 – Samferdselsminister Knut Arild Hareide gir Vegtrafikksentralen i Bergen beskjed om at de kan åpne alle innkjørsler til tunnelsystemet på seks steder i Stavanger.