Slik blir skole- og SFO-åpningen i Stavanger

Nå åpner snart skolene for 1. til 4. trinn. For SFO vil det bli en gradvis åpning.

1. til 4. trinn ved skolene og SFO åpner igjen fra og med mandag 27. april, men SFO-tilbudet vil åpne gradvis. Barnehagene viderefører tilbudet med kortere dager til og med 30. april, skriver Stavanger kommune på sine nettsider

– For alle barn, foreldre og ansatte vil hverdagene fremover være annerledes enn normalt. Barnehagene og skolene skal drive i tråd med ulike krav om smitteverntiltak fra helsemyndighetene. Her gis det blant annet føringer om hygienetiltak og redusert kontakthyppighet mellom personer, skriver Stavanger kommune.

For å organisere dette på en god måte er det derfor fortsatt behov for at åpningstidene er noe begrenset, ifølge kommunen.

Slik blir det for skole og SFO: 

* 1. til 4. trinn ved skolene vil følge ordinær timeplan med nødvendige tilpasninger.

* Morgen-SFO utgår de første to ukene, men SFO er åpen etter skoletid og til kl. 16.00.

* SFO vil så langt det er mulig gjeninnføre ordinære åpningstider fra og med 11. mai.

Slik blir det for barnehage: 

* For å sikre tid til en trygg og god overgang til ordinære åpningstider for barn og personal opprettholdes klokken 09.00- 15.00 som åpningstid. En halvtime før og etter brukes til levering og henting også for 27 til 30 april. 

* Barnehagene vil så langt det er mulig gjeninnføre ordinære åpningstider fra og med 4. mai.

Kommunen opplyser at barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov fortsatt vil ha mulighet for et tilbud innenfor ordinær åpningstid.