– Særlig Stavanger-regionen er hardt rammet av høy arbeidsledighet innenfor reiseliv og transport

Per nå står 9869 personer registrert som helt uten arbeid, mens 7328 er delvis uten arbeid i Rogaland.

– Antall arbeidssøkere registrert hos oss har gått ytterligere ned den siste uken. Siden 1. september har arbeidsledigheten blant dem helt uten arbeid blitt redusert med 1085 personer, sier direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen i en pressemelding. 

Tall fra Nav viser at det var registrert nøyaktig 18.000 helt uten arbeid, delvis uten arbeid og arbeidssøkere på tiltak hos Nav Rogaland tirsdag 22. september. 

Per nå står 9869 personer registrert som helt uten arbeid, mens 7328 er delvis uten arbeid. Dette utgjør 3,9 og 2,9 prosent av arbeidsstyrken. 

– Arbeidsledigheten har gått jevnt og trutt nedover uke for uke siden vi nådde toppen i slutten av mars. Nå går det likevel litt saktere nedover, noe som er helt forventet, sier Haftorsen i pressemeldingen.

Arbeidsledigheten er størst i bransjene reiseliv og transport, industriarbeid, bygg og anlegg og butikk og salgsarbeid. 

Alle yrkesgrupper opplever likevel nedgang eller at det er stabilt, ifølge Nav. 

– Dette er samme trend som resten av Norge. Særlig Stavanger-regionen er hardt rammet av høy arbeidsledighet innenfor reiseliv og transport, sier Nav-direktøren.

Stavanger og Sola er fortsatt kommunene med høyest arbeidsledighet. 4,5 prosent er helt arbeidsledige i disse kommunene. 

Sandnes har en andel på 4,3 prosent, mens Haugesund har 4,0 prosent.