Ser mulige Rogfast-kutt på opp til fire milliarder

Vegvesenet har gjennomgått kostnadene i gigantprosjektet på nytt. - Skal sette meg grundig inn i vurderingene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Etter store kostnadsoverskridelser på Rogfast-prosjektet, avlyste Statens vegvesen den første kontrakten i prosjektet. Statens vegvesen har i forlengelsen av dette vurdert tiltak for å redusere kostnadene.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide fikk tirsdag presentert Vegvesenets foreløpige vurderinger.

LES OGSÅ:  Rogfast tidligst ferdig i 2029

Hareide: Et viktig prosjekt

Ministeren slår fast at Rogfast er et viktig prosjekt for Sør-Vestlandet, som vil gi store positive ringvirkninger langs kysten både regionalt og nasjonalt.

Knut Arild Hareide (KrF) i forbindelse med trontaledebatten i Stortinget 2018.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix  
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF)

– Etter utlysningen av den første kontrakten, så Statens vegvesen som byggherre at kostnadsøkningene ble for store. De har derfor gjort en viktig jobb i å se nærmere på kostnadene. Jeg har nå mottatt etatens foreløpige vurdering av situasjonen i prosjektet. Jeg kommer til å ha en dialog med Statens vegvesen videre slik at vi får svar på alle spørsmålene våre. Deretter skal jeg sette meg grundig inn i vurderingene, før jeg konkluderer, sier Hareide i en pressemelding onsdag. 

Verdens dypeste og lengste

E39 Rogfast nord for Stavanger skal krysse Boknafjorden og Kvitsøyfjorden. Prosjektet innebærer bygging av verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Tunnelen skal blant annet ha en avkjøring til Kvitsøy.

Statens vegvesen jobber videre med samme konsept

Kontrakten for utbyggingen av avkjøringen til Kvitsøy ble om lag en milliard kroner dyrere enn antatt. Det viste også at kostnadene i hele prosjektet ville ende på om lag 25 milliarder kroner, om lag 6,4 milliarder kroner dyrere enn det Stortinget vedtok.

LES OGSÅ: Leder: Rogfast-rotet

Mulige milliardkutt

Statens vegvesen har derfor lagt ned et arbeid for å kvalitetssikre kostnadsberegningene og optimalisere prosjektet. Etter å ha gjennomgått prosjektet legger Vegvesenet fortsatt hovedlinjene i det vedtatte konseptet til grunn for den videre planleggingen.

Med utgangspunkt i økningen har Statens vegvesen funnet kostnadskutt på totalt tre milliarder kroner, ifølge de foreløpige vurderingene. Videre ser Vegvesenet muligheter for ytterligere innsparinger på litt over 1 milliard kroner. Disse endringene vil kreve avklaringer med de berørte kommunene.

Et nytt finansieringsopplegg for Rogfast-prosjektet må til Stortinget for nytt vedtak. Dette vil skje først etter at Samferdselsdepartementet har vurdert de nye tallene, heter det i pressemeldingen. 

LES OGSÅ: Rogalands nye fylkesordfører krever full gjennomgang av Rogfast