Seks nye smittetilfeller i Stavanger – skoleklasse holdes hjemme

En skoleklasse ved Madlamark skole ble holdt hjemme fra skolen mandag etter at en elev har fått påvist Covid-19.

Det skriver Stavanger kommune mandag ettermiddag.

Smittetilfellet kan knyttes til en familie der ytterligere fem personer har testet positivt på Covid-19, skriver kommunen, som også opplyser at arbeidet med smittesporing har startet. 

Foreldre og ansatte på skolen er varslet på SMS om smittetilfellet, og foreldrene har fått beskjed om å holde elevene hjemme til smittesporingen er gjennomført. 

Stavanger kommune opplyser at dersom barna får symptomer må foreldrene ringe koronatelefonen for testing. 

Totalt er det nå registrert 28 nye smittetilfeller i Stavanger i september. Det totale antallet registrerte smittede i kommunen per 21.09 er 178.