Satsing på Skoleskipet Gann

Skoleskipet Gann er nylig orientert av Utdanningsdirektoratet om en økning på 6,4 millioner kroner av det faste årlige tilskuddet til maritim drift.

Det melder MS Gann i en pressemelding. 

– Dette er et utrolig viktig tilskudd til satsingen på maritim utdanning og grønn skipsfart – og selvfølgelig også den maritime næring, som helhet, sier styreleder Mirjam Ydstebø og daglig leder for Skoleskipet Gann, Geir Danielsen i pressemeldingen. 

Hybridisering

Den årlige økningen av tilskuddet muliggjør en hybridisering av MS Gann som innebærer installering av batteridrift med elektrisk framdrift, og framdrift med dieselmotorer – altså hybrid, hvor visuelle digitale styringssystem skal hjelpe skoleskipet til å få en optimal driftsprofil. Digital maritim kompetanse vil bli et nøkkelord i opplæring og praksis.

Videre i pressmeldingen står det at når hybridiseringen er gjennomført vil MS Gann være et prakteksempel på bruk av framtidsrettet teknologi på et tradisjonelt skip. På grunn av koronakrisen vil en gjennomføring ta lengre tid enn normalt, da det er ventetid på ferdigstillelse av utstyr og produkter som behøves. 

Hovedinnfallsporten til annen høyere maritim utdanning

– Norge er en stormakt på havet i dag og verdensledende innen miljøsatsing og grønn skipsfart. Det er det bred enighet om. Skal vi beholde den posisjonen må vi være i forkant både når det gjelder teknologi og kompetanse. Ny teknologi må utvikles, og tas i bruk, og den digitale maritme kompetansen generelt sett, må bli enda høyere, skrives det i pressemeldingen. 

Ydstebø og Danielsen påpeker at de vidergående maritime skolene er hovedinnfallsporten til annen høyere maritim utdanning. De mener at det derfor er helt avgjørende at ungdom som vurderer å søke maritime skoler, lar seg inspirere av tilbudet som gis fordi utdanningstilbudet i seg selv er i forkant teknologisk, og at det peker framover mot nye innovative og grønnere løsninger.

– Vi trenger ungdom som i sin tid vil bidra til nye teknologiske framskritt. Og vi trenger ellers ungdom som i størst mulig grad er utdannet til den teknologiske virkeligheten de vil møte ute på sjøen, sier de.

Bærekraftige og framtidsrettede rammer

Det ekstra tilskuddet vil bidra til at rammene for Skoleskipet Gann blir bærekraftige og framtidsrettede.

– Vi vet at det kommer store vedlikeholdskostnader i tiden som kommer – blant annet når vi skal gjennomføre planlagte dokkinger. Og flere av disse kommende vedlikeholdsoperasjonene er av en slik dimensjon at vi med dagens rammer ville fått store utfordringer med gjennomføringen. Myndighets- og sikkerhetskrav til drift og vedlikehold av skipet skal selvsagt alltid ha en høy prioritet, sier Danielsen.

– Og en økning av tilskuddet bidrar derfor til å sikre at skipet holder den standarden på alle felt og områder som kreves og forventes fra våre sjøfartsmyndigheter. Tilskuddet bidrar dermed til å ta vare på, og utvikle vårt viktigste pedagogiske verktøy, og til å konsolidere vår posisjon som utdanningsinstitusjon, legger han til. 

Maritim kompetanse

– Skoleskipet Gann er et viktig ledd i den maritime utdanningen og en viktig bidragsyter knyttet til å bygge opp maritim kompetanse blant dagens unge, sier daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen, Fride Solbakken i pressemeldingen.

– Den formelle og teoretiske utdanningen, kombinert med praktisk erfaring gjør at flere elever fullfører utdanningsløpet, samt at de er svært attraktive som fremtidige arbeidstakere. Det er flott at arbeidet som Skoleskipet Gann gjør, anerkjennes gjennom økte bevilgninger, legger hun til. 

Skoleskipet Gann er en landsdekkende maritim friskole med utvidet kristen formålsparagraf. I en tid hvor det brukes mye tid og ressurser på å få ungdommene til å fullføre påbegynt utdanning, kan skolen vise til flotte resultater.
Skolen har nylig fått godkjent en utvidelse fra 120 elever til 135 elever fra og med skoleåret 2020/2021.