Sandnes

Mangeårig konflikt til retten: - Lnett tvinger meg inn i en dyr rettssak

Grunneier Marte Andersen Jacobsen føler seg lurt og har vært i konflikt med Lnett i flere år. Nå skal trafo-tvisten avgjøres i rettssalen. - Jeg tør ikke tenke på konsekvensene dersom jeg taper, sier hun. Lnett mener de har oppfylt alle sine forpliktelser i saken. Mandag skal den betente konflikten opp for retten.

I november i fjor skrev RA om det fastlåste situasjonen mellom Marte A. Jacobsen og Lnett. Jacobsen mener hun er blitt lurt av Lnett og at Lnett har forringet tomten hennes, Storgata 2, i Sandnes i forbindelse med flyttingen av en trafostasjon.

Jacobsen hadde en trafostasjon i huset sitt. Da Lnett spurte om hun ville flytte den ut på eiendommen i bytte mot kjelleren trafostasjonen sto i, sa hun ja.

– Denne saken sliter meg ut. Både psykisk og fysisk. Jeg sliter med å sove. Alt jeg vil er finne fram til en løsning med Lnett, men de nekter for alt. Eiendommen min har blitt verre. Jeg skulle få overta en kjeller jeg kunne bruke. I stedet sitter jeg igjen med en redusert hage, skader på grunnmur, en stor trafostasjon i gårdsrommet, sa Marte Jacobsen til RA i november.

Les kommentarene fra Lnett lenger nede i saken!

---

Dette er saken:

Grunneier Marte A. Jacobsen, som bor i Storgata 2 i Sandnes. Her har hun bodd siden 2011. Da hun kjøpte huset, var det en trafostasjon i 1. etasje.

I 2016 tok Lnett kontakt med Jacobsen om å øke kapasiteten i trafostasjonen, og flytte stasjonen ut fra kjelleren og plassere en ny trafostasjon på tomten til Jacobsen. I bytte skulle Jacobsen overta 1. etasje, arealet der trafostasjonen sto før.

Jacobsen ble fortalt muntlig av Lnett at arealet var på 60 kvadratmeter. I en e-post på et senere tidspunkt skriver Lnett at arealet er 40 kvadratmeter. Da hun overtok rommet i 2020 var det rundt halvparten. Jacobsen hadde aldri tilgang, og fikk heller aldri se rommet, før hun overtok det nye rommet i boligen.

Jacobsen og Lnett har vært i konflikt siden 2018. I tillegg til å gi feilaktig informasjon om rommet hun skulle overta, mener grunneier at Lnett ikke har ferdiggjort uteområdet på tomten hennes, at Lnett ikke har betalt dagmulkt som Lnett selv påla seg dersom arbeidet ikke var ferdig innen tidsfristen og at Lnett skal utbedre skader på grunnmuren i forbindelse med byggearbeidet. Hun mener også at Lnett har bygget en trapp for naboen, der trappen går inn på hennes eiendom.

Lnett mener de har gjort det de skulle ut ifra hva som var avtalt, og avviser alle krav og påstander fra Jacobsen.

---

Mandag 12. juni skal konflikten opp i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes. Det er satt av to dager til saken. Retten skal også på befaring hos grunneier.

Det er Jacobsen som saksøker Lnett. Selv om det er hun som tar saken til retten, er det noe hun ikke ønsker. Det er dyrt og svært risikofylt.

– Jeg håper vi blir enige om et forlik før rettssaken starter. Det har jeg prøvd på lenge. Jeg har strukket meg langt i å komme dem i møte, men Lnett er ikke interessert. Det er som de ønsker rettssak. For å skremme meg bort. Det er dyrt å gå til rettssak. En privatperson mot et stort og mektig selskap med uendelige ressurser. Lnett vet hvor kostbart det er for en privatperson å ta en sak til retten. Og det utnytter de, sier Jacobsen til RA.

Dersom hun taper rettssaken, og blir dømt til å betale Lnetts saksomkostninger, frykter hun å bli gjeldsslave for livet.

– Jeg tør ikke tenke på konsekvensene dersom jeg taper, sier hun.

Naboen trapp ble bygget inn på Marte Jacobsen sin tomt. Hun mener hun aldri gikk med på dette. Lnett avviser at de har gjort noe galt.

Dette krever grunneier

I sluttinnlegget til Sør-Rogaland tingrett står det at Jacobsen krever erstatning for verdiforringelse av tomten. Hun mener arealet der trafostasjonen sto i 1. etasje var mindre enn hun ble forespeilet av Lnett, og at det må til betydelige ekstrakostnader til for å få kunne bruke rommet til noe som helst.

Jacobsen krever også å motta dagmulkt fra Lnett på over 1,2 millioner kroner.

Hun krever også erstatning til tap knyttet til trapp over hennes tomt og planlagt arbeid som ikke er ferdigstilt.

Totalt krever Jacobsen erstatning for over 2,3 millioner kroner.

– Pengene er ikke det viktige for meg. Det viktigste for meg er at Lnett gjør det som var avtalt. Det er ikke urimelig, synes jeg.

– Lnett har nektet rettsforhandlinger og forliksrådet. De har heller ikke vært interessert i å komme på befaring hos meg. Det forteller meg at de ikke er interessert i å løse saken, og at de vil tvinge meg inn i en dyr rettssak som de håper jeg vil trekke meg fra, sier Jacobsen.

– Omfattende sak

Jacobsens advokat er Arne Oftedal i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Han ønsker ikke å forhåndsprosedere saken før den skal opp i retten, men forteller at det er en omfattende sak.

I sluttinnlegget til Sør-Rogaland tingrett skriver Oftedal at hans klient flere ganger har tilbudt å forlike tvisten, for å unngå store saksomkostninger, og at forlikstilbud også vil bli framlagt som bevis.

– Dette mener vi har betydning for saksomkostnadsvurderingen til retten, for det tilfellet at retten ikke skulle gi saksøker fullt medhold, skriver han i sluttinnlegget.

I en e-post ble grunneier forespeilet at kjellerrommet er 40 kvadratmeter. ifølge oppmålinger gjort av grunneier er kjelleren litt over halvparten så stor - i tillegg er det dype sjakter som ifølge huseier gjør rommet ubrukelig.

Lnett: – Har oppfylt alle forpliktelser

På andre siden mener Lnett at de har oppfylt alle forpliktelser. Rannveig Eidem Norfolk, direktør for nettdrift i Lnett, sier til RA at selskapet vurderer både forlik og rettssak.

Hun avviser at Lnett har gjort noe galt, eller at Lnett ikke er interessert i å løse saken.

– Vi mener vi har gjort alt vi skal gjøre i slike saker. Vi har oppfylt alle våre forpliktelser, sier Eidem Norfolk.

Lnett poengterer at selskapet inngikk avtale som er tinglyst i saken. Eidem Norfolk sier partene var enige om å flytte ut trafoen fra kjelleren og ut i eget bygg på tomten til Jacobsen, men at grunneier i etterkant ikke er fornøyd med gjennomføringen av tiltakene. På andre siden mener Jacobsen at Lnett ikke har oppfylt kravene.

Ifølge nettdirektøren har Lnett prøvd å løse saken flere ganger.

– Vi har strukket oss langt og brukt mye tid på denne saken. Jeg har ikke vært borti en lignende sak, og jeg har jobbet her i 30 år. Så vidt jeg vet har vi aldri endt opp i en rettssak før, sier nettdrift-direktøren.

Eidem Norfolk sier det er viktig for Lnett å behandle alle grunneiere likt i forbindelse med graving og arbeid.

Lnett er en del av Lyse-konsernet, som eies av 14 kommuner i Sør-Rogaland. Utbetalinger til grunneiere, og penger som brukes på rettssaker, er finansiert at nettkundene.

– Ifølge grunneier er Lnett lite interessert i å komme til enighet. Hva tenker du om å bruke så mye av Lnetts ressurser på denne saken?

– Vi kan ikke bare betale grunneiere fordi noen ønsker det. Nettkundene våre skal ikke bli belastet fordi grunneieren ønsker urimelig mye. Hun fikk flyttet en trafostasjon ut fra huset sitt, gratis. Andre betaler for dette. Det er våre nettkunder som betaler for dette. Derfor vil vi behandle alle likt. Være så rettferdig som mulig, svarer Eidem Norfolk og fortsetter:

– I denne saken er det Lnett som saksøkes av grunneier. I denne saken er det så stor avstand i faktaopplevelsen at det kanskje kan være greit for en dommer å se på saken, slik at vi kan få et endelig punktum i saken. Men det er feil at Lnett her «tvinger fram en rettssak». Vi har gjort det vi kan for å løse saken, sier Eidem Norfolk.

– Er det noe Lnett kunne gjort annerledes i denne saken?

– Vi burde aldri ha flyttet trafostasjonen. Klart det er ting som kunne blitt gjort annerledes, som blant annet kommunikasjonen med grunneier. Det er alltid noe man kunne gjort annerledes, slik er det med alle prosesser og saker. Vi anså flyttingen som en god mulighet for grunneieren. Nå får vi se om vi ender opp i retten.

Nyeste fra Dagsavisen.no: