Sandnes

Kjent på forvirringen? Slik skal du kjøre her

Er det en rundkjøring? Gjelder høyreregelen? Det kan lett være forvirrende i krysset ved Kvadrat.

Det har kommet nytt kjøremønster i Stokkaveien/Gamle Stokkavei ved en av inngangsveiene til kjøpesenteret Kvadrat. En liten malingsflekk, samt blinkende skilter minner trafikantene om at det nå er en rundkjøring. Det er det ikke alle som har fått med seg. Rundkjøringen fører til usikkerhet til hvem som skal kjøre og hvem som skal vike for hvem, har RA observert under Black Week denne uken.

Ingeniør Raul Rosa i Vei og trafikksikkerhet i Sandnes kommune er klar i talen: Dette er en rundkjøring.

– Det betyr at man har vikeplikt for trafikanter som er inne i rundkjøringen, sier Rosa.

Kommuneingeniøren er enig i at den runde malingsflekken er liten og kan være lite synlig.

– Men det ikke plass til noe mer enn malingen akkurat her, sier Rosa.

– Bedre flyt, men kun midlertidig

Rosa forklarer at rundkjøring måtte til for å bedre trafikkflyten på stedet.

– Det var nødvendig å gjøre noe grep for å få bedre trafikkflyt. Stokkaveien er stengt for gjennomkjøring på grunn av arbeidet med sykkelstamveien.

Løsningen som kom nå i høst, er uansett kun midlertidig.

– Arbeidet med sykkelstamveien skal pågå fram til juli neste år, så det er cirka så lenge den midlertidige rundkjøringen blir værende, sier Rosa.

Selv om RA observerte forvirrende sjåfører, forteller Rosa at Sandnes kommune ikke har mottatt negative tilbakemeldinger fra bilister.

– Meg bekjent har verken kommunen, Stangeland Maskin eller Statens vegvesen mottatt klager eller tilbakemeldinger.

– Når en gjør endringer, er det alltid noen som ikke får dette med seg, men det er blinkende lys om at dette er en rundkjøring. Vi har gjort det så klart som mulig, legger Rosa til.

Kvadrat: – Omstilling for trafikantene

RA har spurt senterleder Renate Hjørnevik om kjøpesenterets erfaring med den nye rundkjøringen, og har fatt følgende svar på SMS:

– Vi har hele tiden hatt tett og god dialog med Statens vegevesen og Stangeland Maskin forhold til å løse trafikale utfordringer i forbindelse med utbyggingen av sykkelstamveien ved Kvadrat. Rundkjøringen er en midlertidig løsning for å avlaste trafikken når sykkelstamveien bygges.

– Vår erfaring så langt er at dette tiltaket har bidratt til å lette de trafikale utfordringene vi har hatt i oppstarten. Så vet vi av erfaring at det ofte vil være litt omstilling for trafikantene ved endring av kjøremønstre, men vi håper dette ikke skaper for stor frustrasjon hos være besøkende eller andre som ferdes i dette området. Rundkjøringen er merket, og det er nylig satt opp varsellys på skiltet for å gjøre skiltingen enda mer tydelig, skriver senterlederen.

---

Rundkjøringsreglene:

  • Når du kjører i rundkjøringer, skal du tilpasse farten, bruke blinklys og plassere deg slik at de andre bilistene forstår hvor du skal kjøre ut.
  • Skal du til høyre ut av rundkjøringen, legger du deg til høyre eller i høyre kjørefelt inn mot rundkjøringen.
  • Skal du rett fram, legger du deg slik det er mest hensiktsmessig. Når det er flere kjørefelt, er det vanligvis i høyre felt.
  • Skal du til venstre ut av rundkjøringen, legger du deg til venstre eller i venstre kjørefelt når du kjører inn mot rundkjøringen.
  • Du har vikeplikt for trafikanter som er i rundkjøringen, og du må vise tydelig at du vil vike. Det gjør du ved å sette ned farten i god tid og eventuelt stanse før vikelinja.
  • Du har også vikeplikt hvis du skal skifte kjørefelt inne i rundkjøringen. Bruk blinklyset før du skifter kjørefelt.

Slik blinker du i en rundkjøring:

  • Du skal blinke i god tid før du svinger eller bytter felt i en rundkjøring.
  • Skal du ut av første utkjøring? Da blinker du til høyre i god tid før du kjører inn i rundkjøringen. Behold blinklyset på til du har kjørt ut.
  • Skal du ut av utkjøring nummer to eller senere? Begynn å blinke til høyre når du er på høyde med siste utkjøring før du kjører ut.
  • Skal du ut til venstre? Du kan hjelpe andre trafikanter ved å blinke til venstre før du kjører inn i rundkjøringen. Begynn å blinke til høyre når du er på høyde med siste utkjøring før du kjører ut.

Kilde: Statens vegvesen

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: