Sandnes

Venter på mamma: – Hun kan ikke ha det slik

På et sykehjem 1200 kilometer fra Sandnes sitter Magnhild Sofie Larsen (77) og venter på å bli gjenforent med barn og barnebarn.

Det er fredag 10. juni. Magnhild Sofie Larsen har bursdag. Hun er blitt 77 år. Foran henne står en kake. Den skulle hun aller helst delt med sine nærmeste, hennes barn og barnebarn – men de bor i Sandnes.

Magnhild sitter på Håløygtunet sykehjem i Sortland kommune i Nordland. Stedet hvor hun er født. Nesten 1200 kilometer i luftlinje fra Sandnes, hvor Magnhild har bodd nesten hele sitt voksne liv.

– Mamma kan ikke ha det slik. Hun sitter på sykehjem i Sortland, helt alene. Alle hennes barn og barnebarn er her i Sandnes, sier barna hennes til RA.

Hvorfor sitter Magnhild på et sykehjem som det fra Sandnes tar 27 timer å kjøre bil til? Magnhild er født i Sortland kommune i Nordland. Da hun var ung, stiftet hun familie i Sandnes. I hele sitt voksne liv har hun bodd og jobbet i Sandnes. Som yrkesaktiv jobbet hun ved Lunde bo- og aktivitetssenter. For 14 år siden flyttet hun tilbake til Sortland for å ta seg av sin pleietrengende bror. Nå er han død. Magnhild ble boende på Sortland før hun selv endte opp på sykehjem for halvannet år siden.

Det er ensomt. Magnhild vil tilbake til Sandnes, og nær familien.

Magnhild Sofie Larsen (77) sitter alene på sykehjem i Sortland kommune i Nordland mens barna og barnebarna kjemper for å få henne hjem til et sykehjem i Sandnes. Så langt har 77-åringen ventet i åtte måneder, mens helsen bare blir verre.

Ventet åtte måneder: – Forferdelig

18. oktober 2021 fikk Magnhild innvilget langtidssykehjemsplass i Sandnes, men åtte måneder senere venter hun fortsatt på å faktisk få tildelt plassen. Hun aner ikke hvor lenge hun må vente.

På Ganddal venter datteren og hennes to sønner, Marianne, John og Frank Woster. De engster seg. Det haster å få mor hjem. Helsen skranter. De frykter at moren ikke har lenge igjen å leve.

– Ventingen er forferdelig. Nå har det gått åtte måneder. Jeg ringer kommunen hver uke, men får samme svar. Mamma må fortsatt vente. Men hvor lenge? Det får vi ikke svar på. Jeg er lei av å ringe, og kommunen er sikkert lei av at jeg ringer dem. Men ringer jeg ikke, er jeg redd kommunen glemmer mamma og at vi i stedet for å få den siste tiden sammen – får henne hjem i en kiste, forteller datteren Marianne Woster.

– Helsen til mamma blir bare verre. Hun er kun litt over 40 kilo. Hun blir mer og mer nedstemt. Hun har ikke godt av å sitte på Sortland alene, sier sønnen John Woster.

Datteren: – Livredd

Marianne Woster forteller at situasjonen går utover helsen hennes også, ikke bare morens.

– På disse åtte månedene har min helse blitt verre. Jeg har aldri hatt angst før, men må får jeg medisiner mot angst og uro. Fordi jeg bekymrer meg hver dag. Jeg er livrett for å miste henne før hun får plass her i Sandnes, sier datteren.

– Vi vil at mamma skal ha det best mulig. Det beste for mamma er å komme hjem til Sandnes. Her har hun oss og barnebarna, sier yngstesønnen Frank Woster.

Både datteren og de to sønnene besøkte sin mor for en måned siden.

– Vi dro opp alle tre. Beskjeden fra sykehjemmet i Sortland var at det var best at vi kom så raskt som mulig, og ikke vente til mamma ble verre. Det var fint å besøke henne. Men hva med neste gang? Da kan det hende at vi ikke rekker opp før det er for sent, forteller datteren.

Barna skulle gjerne besøkt moren sin oftere, men det er langt og dyrt å fly til Sortland.

– Hun var trist og lei da vi besøkte henne. Jeg har prøvd å holde motet hennes oppe i åtte måneder. Jeg føler at jeg sier det samme: «Det går bra. Du får snart komme tilbake til Sandnes, mamma», men hvor mange måneder skal man gjenta seg selv før hun gir opp håpet, sier datteren.

Frykter hun blir nedprioritert

Hun har vurdert å hente moren sin hjem på egen hånd. Innlosjere henne i rekkehuset på Ganddal, men Magnhild krever tilsyn og pleie døgnet rundt.

Jeg er redd hun aldri kommer fram i køen.

—  Marianne Woster

Datteren og sønnene frykter at Sandnes kommune nedprioriterer Magnhild fordi hun allerede har en sykehjemsplass i Sortland.

– Jeg er redd hun aldri kommer fram i køen fordi det alltid er noen andre som trenger en plass før henne.

– Det er ikke verdig at mamma skal ha det slik i siste del av livet. Det er provoserende at det ikke er nok sykehjemsplasser. Hun jobbet i helsesektoren. Et hardt og krevende yrke. Når hun selv trenger hjelp, er det ikke plass til henne. Det provoserer, sier John Woster.

Drømmen er å få sin mor på sykehjem på Ganddal, som er fem minutters gåavstand for Marianne og Frank, eller Rovikheimen i nærheten av John.

RA har ønsket å intervjue Magnhild Sofie Larsen, men på grunn av hennes helsetilstand, mener både hun og barna at det er best at de pårørende uttaler seg i saken.

Slik prioriterer kommunen

Virksomhetsleder for Samordningsenheten i Sandnes kommune, Gunn Vignes, ønsker å bevare RAs spørsmål skriftlig på e-post.

På spørsmål om hvorfor Magnhild har måttet vente på lenge og hvor lenge hun må vente før hun får langtidssykehjemsplass svarer Vignes følgende:

– Generelt må vi prioritere de personene som ikke kan ivaretas med andre tilbud og helse- og omsorgstjenester når vi tildeler ledige sykehjemsplasser. Hun står svært høyt på vår prioriteringsliste for tildeling, sier Vignes.

I hele Sandnes kommune er det per i dag 18 personer som venter på langtidsplass på sykehjem. Ti av dem ivaretas på korttidsopphold. Det er per i dag kun én søker fra sykehjem fra en annen kommune, dette er Magnhild Sofie Larsen.

RA har spurt Vignes om hva som er normal ventetid.

– Det varierer alt etter haste- og alvorlighetsgrad, samt tilgang til ledige plasser, svarer virksomhetslederen.

De siste fire månedene har Sandnes kommune i snitt tildelt 14 langtidsplasser per måned. Magnhild har ventet i åtte måneder. Det er uvisst hvor mye lenger hun må vente.

– Prioriterer fortløpende

Vignes sier kommunen ikke har et køsystem.

– Vi prioriterer fortløpende ut fra en helhetsvurdering av pasientenes situasjon og behov, samt den type ledige plass vi har, skriver Vignes.

– Blir Magnhild nedprioritert fordi hun allerede har en sykehjemsplass i Sortland kommune og blir ivaretatt der?

– Nei, hun blir vurdert på lik linje med andre som kvalifiserer for langtidsopphold. Det er pasientens nåværende situasjon og behov som legger føringer for vår prioritering ved ledig langtidsplass. Ønsket hennes om å komme nærmere sin familie i Sandnes, håper vi at vi snart kan imøtekomme, svarer Vignes.

– Plass i Sortland kan spille en rolle

Elin Selvikvåg, direktør for helse og velferd i Sandnes kommune, kan ikke svare på hvorfor Magnhild har måttet vente så lenge, eller hvor lenge hun må vente. Selvikvåg understreker at hun ikke har detaljkjennskap til denne saken.

– Det er ingen mal på hvor lenge det tar, men det skal skje innen rimelig tid. Vi prøver å imøtekomme. Det kan hende at det er mange andre som bor i Sandnes som også trenger plass. Akkurat nå er det mange som har behov for tilsvarende tjenester. Det har vært en økning i forkant av sommeren, sier helsedirektøren.

På spørsmål om Magnhild blir nedprioritert fordi hun allerede har en sykehjemsplass i Sortland kommune og blir ivaretatt der, svarer helsedirektøren følgende:

– Det gjøres mange vurderinger når det er ledighet på plasser. Det gjøres en totalvurdering. Flere forhold spiller inn. Jeg vil tro at det kanskje spiller en rolle at hun allerede har en plass, sier Selvikvåg.

Wirak: – Skal bygge flere plasser

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap), synes ikke det er hyggelig å høre om Magnhild sin situasjon.

– Jeg har fått forsikringer på at det jobbes med å finne en plass til Magnhild. Hun ha krav på plass, og plass skal hun få i Sandnes, sier ordføreren.

Stanley Wirak

Full sykehjemsdekning har vært et viktig politisk løfte, sier Wirak.

– Sandnes skal ha full sykehjemsdekning, men full sykehjemsdekning betyr ikke full sykehjemsdekning hver dag. Vi har en god sykehjemsdekning i Sandnes. Så har det i det siste vært en opphoping av folk som trenger plasser. Sykehuset skriver ut folk tidligere, som gjør at mange må på sykehjem i en periode. Derfor har behovet blitt enda større den siste tiden. Jeg vil likevel driste meg til å si at Sandnes ligger rimelig godt an sammenlignet med andre nabokommuner – hvor det er større problemer, men det er likevel ingen trøst for Magnhild, sier Wirak.

Han sier det er planer om å bygge flere sykehjemsplasser. Wirak nevner i farten Rovikheimen og det ses på alternativer på Sørbø Hove.

– Jeg har ikke detaljene på dette her og nå, men vi snakker om 60 plasser. En god sykehjemstjeneste – og hjemmesykepleietjenester – er viktig for Sandnes.

Nyeste fra Dagsavisen.no: