Sandnes vurderer å leie hotell-etasje

Status-rapport fra Sandnes-ordføreren.

Sandnes kommune jobber med å etablere flere sykehjemsplasser for smittede og for utskrivningsklare pasienter fra SUS.

Kommunen frigjør en avdeling på et BOAS, opplyser ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap) i en statusrapport om korona-situasjonen i Sandnes.

 – Vurderer muligheten for å leie en etasje i et hotell til et hotellsykehjem, informerer Wirak.

STOR BILDESERIE: (+) Korona-stengte Stavanger og Sandnes

Tilbud om å leie syv leiligheter i Åseheimen borettslag er sendt ut. Dette vil gi plass til 14 personer.

Per 20. mars er det 28 koronasmittede i Sandnes. 

Mørketallet er det ingen som vet, ettersom vanlige folk ikke blir testet. 

–  Nå testes kun de med symptomer på smitte og helsepersonell i 1. linjen.

Ifølge Wirak fungerer samarbeidet med nabokommunene i sør om legevakt godt. Klepp legevakt fungerer som en felles testing/luftveislegevakt for Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå kommune.

Sandnes-ordføreren melder at fjerundervisningen i skolene fungerer godt.

– I øyeblikket går 70 elever på skolen på grunn av at foreldre har samfunnskritiske jobber. Alle skolene har opprettet hjertetelefon for elever som er engstelige. Cirka 60 barn går i barnehage.

Sandnes har etablert et nytt bemanningskontor som skal koordinere omdisponering av medarbeidere.

Cirka 500 frivillige helsearbeidere  har meldt seg til tjeneste i Sandnes.

LES OGSÅ: Ordføreren ber stavangerfolk droppe hyttetur til Ryfylke