Sandnes vil selge eiendommer for 78 millioner

Sandnes-rådmannen vil selge eiendommer for inntil 78 millioner kroner.

Presset kommuneøkonomi har fått rådmannen i Sandnes, Bodil Sivertsen, til å foreslå å selge kommunale eiendommer for 78 millioner kroner.

Disse eiendommene står på listen over dem som anbefales solgt:

Vatne barnehage i Skytebaneveien 15. Leies i dag av Vatne barnehage. Må trolig omreguleres.

Vatne skole: Leies i dag av Vatne skole. Må omreguleres. 

Forsand Eiane Gamle Skole: Uregulert, selges trolig som hytte eller bolig.

Forsand Grendehus: Leies i dag av Bygdelaget. Regulert til LNF-område i kommuneplanen. I en merknad har kommunen skrevet at eiendommen skal overføres til leietakerne. 

Presteboligen på Forsand. Ikke i bruk. 

Forsand, Meling 46: I dag utleid privat. Ligger i Strand kommune.

Forsand, Bergekrossen Næringspark: Utleid privat. 

Forsand, Bergekrossen: Lite brukt, skrives det i en merknad.

Tveit Grendehus: Kommunen vurderer salg eller overføring til bygdelaget. Ligger i et LNF-område.

Riskatun, boligdel: Under regulering.

Riskatun Barnehage: Under regulering.

Sigvat Skalds gate 15: I dårlig stand, skrives det i en merknad.

Disse vurderes solgt: 

Hana gamle skole: Regulert til barnehage, skole og lek.

Forsand kommunehus: Regulert til offentlig formål, brukes av kommuneadministrasjonen.

Bergabakkane 17 og 19: Utleie boliger

Underberge 6: Fireroms leilighet.

Fossanveien 368: Seks leiligheter, benyttes til omsorgsboliger.

Forsand, Øyren 2,4,6: Seks leiligheter

Forsand, Øyren 9 og 11: Seks leiligheter, lite brukt

Asperholen, barnehagetomt, regulert til offentlige formål. Bygget er revet. Må omreguleres.

Figgjo barneskole: Regulert til skoletomt, må omreguleres.

Austrått barneskole:  Regulert til skoletomt, må omreguleres. 

Hommersåk barneskole: Regulert til offentlig bygg. Må omreguleres.

Stangeland barneskole: Mulighetsstudie høsten 2023. Må omreguleres.

Varatun psykiatriske: Offentlig institusjon,  vurderes overført til fylkeskommunen for å spare driftsutgifter.

Varatun helsebasseng: Vurderes  overført til fylkeskommunen, for å spare driftsutgifter.

Skonnertveien 21: Leies av Saniteten.

Hammersandbakken 101: Lager, vurderes solgt til leietaker.

Aktivitetshuset på Lura: Leies av Luraspeideren. Regulert til industri. 

Hommersåk Atletkubb: Regulert til offentlige bygg.