Sandnes får ferskvannsbasseng

Styret i Sandnes Havn KF besluttet i et styremøte mandag å bevilge 30 millioner kroner til bygging av utendørs ferskvannsbasseng i Sandnes gjestehavn.

– Dette er for å øke engasjementet rundt og skape aktivitet i havnen, skriver havnesjef, Thor Thingbø i en pressmelding. 

Bassenganlegget er tenkt bygget som flere flytende konstruksjoner, og det skal inneholde et 25 meter langt svømmebasseng, et 12,5 meter langt barnebasseng, garderobeanlegg og badstue.  

– Anlegget er planlagt i gjestehavnen utenfor “Havnespeilet”. Denne plasseringen antas å være god både med tanke på vær og klima, og den ligger i passe avstand fra Ruten og like ved den nye rådhusplassen, skriver Thingbø. 

Videre i pressemeldingen står det at Sandnes Havn sitt virksomhetsområde, foruten myndighetsutøvelse, også er å tilrettelegge for både nytte- og fritidsbruk i kommunens sjøområde fra sentrum og inn til Lysebotn.

– Realisering av et sjøbad vil styrke Sandnes som turistdestinasjon og legge grunnlaget for at Sandnes havn KF kan utvide dagens gjestehavn når behovet er der. Midlene som brukes til havnedriften kan ikke uten videre omdisponeres til andre kommunale formål og er derfor ikke i konkurranse med de mange andre viktige oppgavene som kommunen har ansvar for, står det i pressmeldingen.

Målet er at bassenget kan være operativt til sesongen 2022.