Salg av nye boliger har gått ned i Rogaland

Salget av nye boliger i 2019 har gått ned med 11 prosent sammenlignet med 2018, ifølge tall fra Boligprodusentenes Forening.

– I Rogaland er det en stabil igangsetting av boliger i 2019 i forhold til 2018, men på et lavere nivå enn tidligere, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Salget av nye boliger i 2019 har gått ned med 11 prosent sammenlignet med 2018, skriver Boligprodusentenes Forening i en pressemelding.

Salg og igangsetting av fritidsboliger i Rogaland viser en nedgang i 2019 i forhold til 2018.

På landsbasis er det lav igangsetting av nye boliger i 2019.

– Det haster med å legge til rett for politiske avklaringer om ny boligbygging som kan være tilpasset husholdningens gjennomsnittlige inntektsnivå. For å oppnå dette må man regulere for det dobbelt av boligbehovet. Hastigheten på planprosesser bør halveres fra dagens nivå, sier Jæger.

– Boligprodusentene må satse enda mer på de kostnadseffektive boligkonseptene, og myndighetene må bidra til at planprosessene effektiviseres gjennom standardisering og digitalisering, legger Jæger til i slutten av pressemeldingen.