Retten stenger ned – de fleste sakene blir satt på vent

Har besluttet å utsette de aller fleste rettssakene i tiden framover.

Etter at regjeringen torsdag kom med nye tiltak mot koronasmitte, får dette også betydning for rettsvesenet.

Tor Christian Carlsen, konstituert sorenskriver i Stavanger tingrett, sier at det får betydning for dem, aktørene og publikum, blant annet fordi at han har oppfordret ansatte til å jobbe på hjemmekontor.

– I tillegg har vi gjennomført smittereduserende tiltak i lokalene våre, sier Carlsen til RA og fortsetter:

– Aller mest får dette store konsekvenser for driften vår, og vi har regulert de neste 14 dagene hos oss, noe som betyr at vi utsetter de aller fleste rettsmøtene.

LES OGSÅ: Gratis parkering i byene: – En håndsrekning til sentrum

Prioriterte saker

Men unntak finnes og ifølge Carlsen vil de holde rettsmøter i prioriterte straffesaker.

– Dette er saker der tiltalte enten er under 18 år på gjerningstidspunktet eller saker der tiltalte er varetektsfengslet, sier Carlsen.

Av sivile saker vil det også bli gjennomført barnevernssaker og saker som går på tvungent psykisk helsevern.

Stavanger tingrett kommer også til å ha rettsmøter som går på varetektsfengsling, beslag av førerkort, besøksforbud og kommunikasjonskontroll de neste 14 dagene.

LES OGSÅ: Gratis parkering i byene: – En håndsrekning til sentrum

Dramatisk

– I tillegg gjennomfører vi også saker som går på midlertidig sikring og midlertidig avgjørelse, konkursåpning og begjæring av oppbud. Alle andre saker vil i hovedsak bli utsatt, sier Carlsen.

Ifølge Carlsen er det ikke aktuelt med permitteringer i forbindelse med situasjonen.

– Folk jobber på hjemmekontor og det er en rekke arbeidsoppgaver som kan gjøres hjemmefra. Men det er en dramatisk situasjon vi er i, og det kjennes dramatisk ut, men vi vil ta vår del for å redusere smitte, sier Carlsen.

Anne Marie Aarestad, sorenskriver i Jæren tingrett, sier at når det gjelder straffesaker har de valgt å gjøre det på samme måte i Stavanger tingrett.

– Når det gjelder sivile saker tar vi det som er hastesaker som barnevern og psykisk helsevern. Det går også mulig å gjennomføre rettsmøter ved hjelp av videokonferanse, sier Aarestad til RA.

LES OGSÅ: Nye retningslinjer for koronakarantene