Regjeringen endrer kompensasjonsordningen – flere vil få støtte

Fra 16. mai vil det være mulig å søke om kompensasjon for tapte inntekter i april.

Kompensasjonsordningen for bedrifter er utvidet slik at den også omfatter flere bedrifter som driver med dyr – som hundekjøring, dyreparker og akvarier.

Fra 16. mai vil det være mulig å søke om kompensasjon for tapte inntekter i april.

Dyrefor og uunngåelig lønn for tjenesteytende virksomheter der levende dyr er en del av tjenesten, regnes som faste utgifter.

– Dyr må tas vare på uavhengig av økonomiske kriser. Det koster å gi dem mat og stell, og jeg er derfor veldig glad for at bedrifter som driver med hundekjøring, dyreparker og akvarier nå vil få kompensasjon for disse utgiftene, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding

LES OGSÅ: Lange køer for å bli kvitt korona-sveisen (+)

Endringen omfatter ikke oppdrettsnæringen.

I søknaden for april vil også egenandelen i ordningen halveres fra 10.000 til 5.000 kroner.

– Det vil først og fremst for å komme de minste bedriftene i møte. Mange småbedrifter har allerede benyttet seg av ordningen, og disse vil merke effektene av redusert egenandel best i neste søkerunde, sier Nybø.

Innfører «sesongfaktor»

Fra søknaden for mai, som vil komme i juni, vil dessuten kompensasjonsbeløpet for sesongbedrifter bli skalert med en «sesongfaktor». Hvor mye av de totale inntektene i 2019 som kom i mai, vil påvirke hvor mye penger som vil utbetalt for mai 2020.

Sesongfaktoren vil også gjelde for de utenfor sesong, som vil medføre at enkelte bedrifter vil få nedjustert støtten.

For å regnes som sesongbedrift må minst 80 prosent av den årlige inntektene komme i løpet av seks måneder.

Den nye ordningen vil gjelde for søknadsrunden for mai, men kompensasjonen for mars og april vil da bli beregnet på nytt og etterbetalt.

LES OGSÅ: Skal ha satt fra seg bil i påkjøringsfelt på Motorveien