Raser mot MDG

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) reagerer på Rune Askelands (MDG) uttalelser om bilfrie veier og fjerning av parkeringsplasser i Stavanger sentrum.

– Rune Askeland hevder at forslaget om at bestemte veier i Stavanger sentrum skal være enveiskjørte eller stenges for trafikk, er vedtatt. Det stemmer ikke, sier Leif Arne Moi Nilsen til RA. 

Moi Nilsen sier at det blant annet skal et vedtak og en trafikkanalyse på plass før man kan stenge en vei. 

– Selv om man lager en plan, som egentlig kun er en tanke, ligger det føringer på at det skal evalueres før man kan gjøre vedtak. Skal man stenge gater og parkeringsanlegg er man erstatningspliktige, og det må forhandles fram, sier Frps gruppeleder i kommunestyret. 

– I Byromsstrategien står det svart på hvitt at hvis man skal fjerne parkeringer må man erstatte dem, legger han til.

Moi Nilsen påpeker at dersom en handling går ut over andre, så skapes det erstatningsplikt. Heller ikke politikere har den myndigheten at de unnslipper det. 

– Askeland driver med skremselspropaganda og viser til at det er vedtatt. Vi har kun vedtatt at forslaget skal sendes ut på høring, og vi har gjort hele 17 korrigeringer. Da kan ikke han stå og vifte og si at han skal lage vannspeil ved De røde sjøhus. Det er ikke sånn politikk virker. Det forundrer meg at han kan stå i beste sendetid og si at Stavanger skal kopiere Oslo-modellen til Lan Marie Nguyen Berg, og at denne modellen har vært så vellykket, sier Frp-politikeren. 

Moi Nilsen reagerer på det han mener er uklarheter. 

– Dersom flertallet har gjort en avtale på bakrommet, så har Askeland rett, men hvis ikke tar han feil. Hvis det er forutinntatt så kan vi jo spare folk for å sende forslaget på høring, og det er alvorlig hvis det er tilfellet. Hva er da vitsen med at jeg som politiker bruker så mye tid på å sette meg inn i dette? Det kalles ikke et demokrati. 

LES OGSÅ: MDG vil bytte ut biler med grøntområder
LES OGSÅ: – Bomringene tar ikke livet av sentrum. Det gjør de stengte veiene

LES OGSÅ: – Næringsforeningen på siden av byutviklingen

Kjenner seg ikke igjen

Rune Askeland lar seg ikke hisse opp av kommentarene til Moi Nilsen. 

– Det tok syv år å komme fram til en sentrumsplan. Den stemte vi fram i bystyret i fjor, og vi fikk et resultat de fleste var enige i. Det var bred politisk enighet, og når jeg siterer fra planen vil jeg ikke si at det er å bedrive skremselspropaganda. Det høres ut som det er meg mot alle andre, men det er mange som vil dette, sier Askeland til RA.

– Jeg har ikke planer om å skremme noen som helst, jeg vil kun at flere skal bruke sentrum, legger han til. 

Askeland hevder det må ha skjedd noen feilvurderinger i avstemmingen om at alle parkeringsplasser som fjernes, må erstattes. 

– Det er helt rett at det kom et vedtak da byromsstrategien ble sendt på høring, men i sentrumsplanen, som er overordnet, står det at 700 parkeringsplasser totalt skal reduseres. Jeg forventer at vedtaket blir omgjort når byromsstrategien kommer til politisk behandling igjen. For MDG er det ikke aktuelt å erstatte de parkeringsplassene vi ønsker å fjerne, sier Miljøpartiet De Grønne-politikeren. Askeland sier at flertallet ønsker å ta med seg sentrumsplanen som en veiviser for videre arbeid med sentrumsutvikling.

– Jeg sier heller ikke at alt som står i planen skal gjennomføres til punkt og prikke, men vi ønsker å følge den, sier han.

– Nå skal vi sammen skape et godt sentrum. Og, målet er at flere skal bruke sentrum enn hva det er den dag i dag, legger Rune Askeland til.