Politikk

Eiganes-Våland får bydelshus: Skal det ligge på Eiganes eller Våland?

Administrasjonen foreslår å plassere bydelshuset ved Kannik skole, mens Ap mener Rektor Steens plass er et bedre alternativ for alle. Høyre er på sin side uavklart, men ser på to andre alternativer.

Eiganes-Våland er byens tettest befolkede bydel, men står uten bydelshus. Dette skal det bli slutt på.

Tilbake i september 2022 vedtok formannskapet å iverksette en mulighetsstudie for å etablere et frivillighetshus. I januar året etter vedtok formannskapet å planlegge å etablere et bydelshus på Rektor Steens plass 1 på Våland.

Kommunedirektøren har nå lagt fram tre alternativer for hvor og hvordan man kan etablere både frivillighetshus og bydelshus.

Bydelshus

Et av alternativene er en enkel oppgradering av Barnas hus i Hjalmar Johansens gate 5 (frivillighus) og en totalrenovering av Rektor Steens plass 1 (bydelshus). Alternativ to er en full oppgradering av Hjalmar Johansens gate 5 og etablering av et bygg ved Kannik skole med «bydelshusfunksjon». Det tredje alternativet er å bygge nytt på tomten til Rektor Steens plass og få rom til både bydelshus og frivillighus.

Kommunedirektøren anbefaler å gå inn for å etablere av Frivillighus på Hjalmar Johansens gate 5 og opprettelse av bydelshusfunksjoner med lokaler til fritidsklubb ved Kannik skole.

At valget falt på dette alternativet er delvis basert på at ungdom på Eiganes og Våland har svart på en undersøkelse om plassering. «Resultatet viste at 44 % foretrakk Rektor Steens plass 1 og 49 % foretrakk bydelshus ved Kannik skole», heter det i saksdokumentene.

Ungdommene kjenner Kannik

Bjørnar Gundersen (Ap) og Sissel Fuglestad (Ap) har stått i bresjen for et bydelshus i Eiganes-Våland bydel. Fuglestad er mener Rektor Steens plass på Våland 1 er best egnet.

Sissel Fuglestad (Ap) og Bjørnar Gundersen (Ap).

– Det er en veldig viktig plassering. Vi synes at dette er et positivt sted for bydelshus. For barn og unge er dette en bedre enn Kannik. Det er et stykke å gå for alle på Våland. På Våland er det ingen andre samlingssteder, sier Fuglestad foran den tomme, gule bygningen.

Bjørnar Gundersen (Ap) ser også fordeler med å gå inn for å legge bydelshuset ved Kannik skole. Gundersen er fraksjonsleder i Aps gruppe i Eiganes og Våland kommunedelsutvalg og leder av Eiganes og Våland arbeiderlag. I tillegg er han avdelingsleder 5–7. trinn på han på Våland skole.

– Fordelen med Kannik er at ungdommen går der, og er godt kjent i området. Det er gode uteområder og Uteseksjonen er til stede der. Kannik vil også få et sted under tak som de kan være på. Og at eleven kan bruke deler av lokalet på dagtid, sier han.

Imidlertid stusser han på en formulering:

– I saksframlegget står det «bydelshusfunksjoner» ved Kannik skole, ikke bydelshus. Vi stiller oss litt undrende til hva de tenker skal være inkludert i en såpass ullen definisjon, sier han.

– Enorm plassmangel

Gundersen ser vel så mange fordeler med Rektor Steens plass.

– Våland skole har enorm plassmangel. Det hadde vært mye enklere for kulturkarusellen, DKS, barselgrupper, korps og kor om de også kunne brukt et bydelshus, sier han.

Sissel Fuglestad legger til:

– Den synergien får man ikke på Kannik. Der plasserer man det på en skole, men et bydelshus har aktivitet gjennom hele dagen. Hvordan de ser for seg det, skjønner jeg ikke, sier hun.

– Et av de store argumentene for Kannik er de gode parkeringsmulighetene. Men jeg antar at lærerparkeringen er opptatt på dagtid og at det kun er soneparkering rundt, så jeg er litt usikker på hvordan det henger sammen, sier Fuglestad.

Skumle Kannik

Gundersen trekker fram at Kannik kan oppleves som et skumlere sted om kvelden enn Våland.

– Det er en fordel at dette bygget ligger nærmere. Da trenger ikke barn og unge å være redde for å gå ned til bydelshuset. Det vil være aktiviteter på dagtid og kveldstid, og på Kannik kan det bli mørkt med hundeparken, Breidablikk og Munkehagen. Det kan bli litt skumlere der, sier Gundersen.

– Hvem har mest behov for et bydelshus, barn eller ungdom?

– Ungdom har mest behov. Så det er et godt argument for Kannik.

Sissel Fuglestad egger til:

Hvis man får et fullverdig bydelshus.

Høyre: Aktuelt med Kunsthallen eller Holmeegenes

Høyre har ikke tatt stilling til saken enda, men flere løsninger diskuteres, forteller gruppeleder i Høyre, Tormod Wilson Losnedal.

– Nå skal saken ut på en lang vandring i kommunale utvalg, og samordningen begynner først da. Men det vi er krystallklare på er at vi vil få på plass et bydelshus på Eiganes og Våland, sier Losnedal, og legger til at han er glad for at saken er oppe.

Tormod Wilson Losnedal, gruppeleder i Stavanger Høyre.

Lokalet på Rektor Steens plass og ved Kannik skole er aktuelle, men Høyre har to andre alternative lokaler de også mener er egnet, opplyser Losnedal.

– Holmeegenes i Eiganesveien og Kunsthallen ved Madlaveien. Det er viktig at vi prøver å få det til i eksisterende bygg. Det er også viktig at bygget er multifunksjonelt, med rom for andre funksjoner i bygget slik at det blir liggende dødt minst mulig.

Ap: Vil dele opp frivillighus og bydelshus

På spørsmål om Høyre vil gå inn for å samle frivillighuset og bydelshuset, svarer Losnedal:

– Ikke opptatt av å samle de to funksjonene, sier han.

Også Arbeiderpartiet mener at bydelshuset og frivillighuset bør splittes.

– Jeg er veldig fornøyd med at de deler opp frivillighus og bydelshus. Et frivillighus skal være et samlingssted for organisasjonene, ikke nødvendigvis for innbyggerne. Barnas hus er en kjempegod plassering av dette. Det er godt å få brukt bygget og det er et flott område rundt. Det er også nærhet til Bekkefaret bydelshus, så der kan man få samdrift, sier hun og legger til at det også er godt med parkeringsplasser, sier Sissel Fuglestad.

Gjennom januar skal saken innom alle fagutvalg, samt Eiganes og Våland bydelsutvalg og Hillevåg og Tjensvoll bydelsutvalg. Behandlingen er omfattende fordi dette bygget vil påvirke flere tjenesteområder. Det endelige konseptet vedtas av formannskapet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Mer fra Dagsavisen