Politikk

Flertallspartiene vil ha lavere kommunale gebyrer i utkantbydeler: - Ulovlig

Flertallet vil bremse fraflytting fra øyene nord i Stavanger ved å redusere kommunale avgifter. Nå slår kommunedirektøren fast at dette er forbudt.

Den nye flertallsalliansen i Stavanger vurderer et utradisjonelt grep for å holde oppe innbyggertallet på øyene nord i kommunen. Dette vil flertallet gjøre ved å fjerne eller redusere kommunale avgifter i de aktuelle kommunedelene. Det kommer fram i samarbeidsavtalen partiene signerte i september.

Områdene er Sjernarøyene, Halsnøy, Byre, Bokn, Ombo og Fogn.

Dette har fått Eirik Faret Sakariassen (SV) til å reagere. Ettersom kommunale avgifter betales etter selvkostprinsippet, stiller han spørsmål ved tiltakets lovlighet. Derfor spør han kommunedirektøren:

«Er det lovlig å differensiere kommunale avgifter i ulike deler av kommunen? Og hva blir økningen for andre innbyggere dersom innbyggere i Sjernarøyane, Halsnøy, Byre, Ombo, Fogn og Bokn får fritak? ».

Svaret fra kommunedirektøren er nei.

Ikke lovlig å differensiere VAR-avgifter: Allerede billigere for Finnøy

Det er lov å differensiere gebyrer, hvis dette kan bidra til avfallsreduksjon og økt gjenvinning. Men å differensiere basert på geografisk beliggenhet, er ikke i tråd med loven.

Det er heller ikke anledning til å bestemme at et område kan ha lavere gebyrer enn et annet område uten at det gjennom selvkostberegning framgår at kostnadene faktisk er vesentlig lavere- Finnøy (også tidligere Sjernarøy) hadde et «langt» høyere renovasjonsgebyr før sammenslåingen med Stavanger kommune.

«Finnøy kommunedel er en dyr kommune å drive renovasjon grunnet spredt bebyggelse på mange øyer. Etter kommunesammenslåingen er enhetsgebyrene utjevnet likt på alle abonnentene i kommunen. Eksempelvis betaler en abonnent på Ombo samme pris for en 140-liters beholder som en abonnent på Madla, selv om kostnaden er langt høyere for å samle inn avfallet på Ombo», heter det i svaret fra kommunedirektøren.

Kommunedirektørens svar konsentrerer seg om VAR-gebyrene som gjelder gebyr for renovasjon, vann og avløp.

Dette er basale tjenester som Stavanger kommune ikke tjener på. Årsaken er selvkostprinsippet. Det betyr at kommunen kun kan ta den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Hvis innbyggerne i utvalgte kommunedeler fritas fra kommunale avgifter, vil prisen øke i de resterende delene av Stavanger.

Eirik Faret Sakariassen (SV) mener flertallet burde ha sjekket hvorvidt differensiering av kommunale avgifter er lovlig før de avtalefestet dette.

– De burde ha sjekket det først. Her har Henrik Halleland fått et gjennomslag som er umulig å gjennomføre. Det regner jeg med at de ikke er fornøyde med, sier Eirik Faret Sakariassen, gruppeleder i SV.

Vil gjøre det billigere å bygge

Varaordfører Henrik Halleland (KrF) tar Sakariassens (SV) kritikk med «knusende ro». Han er ikke overrasket over kommunedirektøren svar.

– Hvis kommunedirektøren svarer på VAR-avgifter, har vi alltid visst det. Hvis han også mener byggesaksgebyrer, blir jeg overrasket, sier Halleland.

Varaordføreren påpeker at Stavanger kommune har ulike kommunale avgifter.

– Kommunen tar inn mange typer avgifter. Vann og avløp er selvkost. Det er lovbestemt. Dette visste vi. Men det er andre typer avgifter som ikke er avhengige av det, og det er disse sakene vi har mulighet til å gjøre noe med.

Tidligere i november sa Halleland (KrF) følgende til RA:

– For et næringsbygg har vann og avløp en kvadratmeterpris uavhengig av om bygget ligger på Forus eller på Ombo. Det er klart at du ikke har samme mulighet for inntjening på Ombo som du har på Forus. Derfor ønsker vi å differensiere litt, sa Halleland.

– Hvem må ta regningen hvis noen kommunedeler får fritak?

– Vi har skrevet at vi skal se på det. Det bor omtrent 1000 mennesker på disse øyene, så det vil bli relativt små summer. Det handler også om hvor mye man vil ofre for at det skal bo folk i områdene som skal leve og drive med næringsutvikling. Det er et prioriteringsspørsmål. Hvis det viser seg at det er i strid med lovverket, kan vi selvfølgelig ikke gjøre det. Det er derfor vi skriver at vi ser på det.

– Da vi snakket om dette sist, fikk RA inntrykk av at VAR-avgiftene også var aktuelle. På spørsmål om innbyggerne i andre kommunedeler måtte ta regningen, svarte du at det er få mennesker som bor på øyene. Nå mener du at VAR-avgiftene aldri var aktuelt?

– Nei, i så fall. Det jeg prøvde å bruke som eksempel var å sette opp et næringsbygg på Ombo og et på Forus. Prøve å tydeliggjøre den forskjellen der, at der kan vi gjøre noe. Når det gjelder VAR-avgiftene, er det rett og slett lovverket som forhindrer det. Det er vi kjent med. Det vet vi jo, sier Halleland (KrF) til RA.

Halleland (KrF) trekker fram byggesaksgebyr som en kommunal avgift han mener er innenfor lovverket.

– For eksempel byggesaksgebyr på næringsbygg. Hvis du skal realisere et næringsbygg, er det ganske stor forskjell på å gjøre det på Ombo enn på Forus. Hvis kostnaden per kvadratmeter er den samme, går det an å se på om det går an å differensiere og gjøre det billigere på Ombo, sier han og legger til at dette også kan gjelde byggesaksgebyr på private boliger.

Stavanger KrFs listetopp, Henrik Halleland.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Mer fra Dagsavisen