Politikk

Økt valgdeltakelse blant unge i Stavanger

Valgdeltakelsen i aldersgruppene 18-19 og 20-24 økte.

Stavanger går mot den nasjonale trenden. Valgdeltakelsen økte i aldersgruppene 18-19 år og 20-24 år, opplyser Stavanger kommune.

Valgdeltakelsen i aldersgruppen 20-24 år har vært lav ved mange valg i Norge. I Stavanger kommune ble det startet et prosjekt for å forsøke å nå ut til aldersgruppen, og ferske tall fra SSB 1. november 2023 viser at Stavanger har lykkes med satsingen, melder kommunen.

Totalt økte valgdeltakelsen i alle aldersgrupper i Stavanger fra 66,1 % til 66,7 %. Nasjonale tall viser nedgang fra 64,7 til 62,4 %.

For aldersgruppen 20-24 år økte valgdeltakelsen fra 48,2 % i 2019 til 50,6 % i 2023. En økning på 2,4 %. Nasjonalt sank deltakelsen for denne aldersgruppen fra 47,0 til 45,5%.

– Vi er glade for at tiltakene kommunen gjennomførte har hatt effekt, sier fungerende ordfører Henrik Halleland (KrF).

Stavanger KrFs listetopp, Henrik Halleland.

Blant tiltakene det refereres til er blant annet at unge ansikter ble brukt til å formidle budskapene i sosiale medier. Kommunen sendte også ut egne SMS’er direkte til andregangsvelgere.

I tillegg ble digitale skjermer i sentrum brukt, budskapet var synlig på festivaler, fotballkamper og under fadderuken ved UiS.

– Vi gjorde en rekke tiltak rettet mot velgergruppen mellom 20–24 år, på oppfordring fra både valgstyret og fra Valgdirektoratet, sier Martha Rødde, valgansvarlig i Stavanger kommune.

Økning som trend

Valgdeltakelsen i Stavanger kommune har økt ved hvert valg siden 2015.

Martha Rødde valgansvarlig Stavanger kommune kommunevalget 2023 Kommune- og fylkestingsvalget 2023

– Økningene er ikke store hver gang, men trenden over tid er svært positiv. Vi har stor tro på langsiktig arbeid, og vi har mange glimrende medarbeidere som jobber med gjennomføringen av valget på mange områder, sier Rødde.

Fungerende ordfører Henrik Halleland er også begeistret over de langsiktige effektene.

– Vi er glade for at tiltakene vi gjennomførte har hatt effekt. Det er en viktig del av demokratiet å stemme ved valget, og som kommune kan vi være med og skape gode vaner allerede for unge velgere, sier fungerende ordfører Henrik Halleland.

Nyeste fra Dagsavisen.no: