Politikk

Rødt-protest mot økt politiker-lønn ble nedstemt

De borgerlige partiene i Stavanger øker utgiftene til politiske utvalg. I bystyret protesterte Rødt og SV mot økningen, og at statsråders lønn er utgangspunktet for kalkyler, men til ingen nytte.

Satsene for godtgjørelse for politikere i Stavanger tar utgangspunkt i statsrådenes lønninger. Slik var det i forrige valgperiode styrt av de rødgrønne, og slik er det også med Høyre og deres samarbeidspartier ved makten. Møtegodtgjørelsen kalkuleres i prosentandeler av statsrådslønn, varierende for anslått arbeidsmengde for ledere og medlemmer i ulike utvalg. At utgangspunktet er statsrådslønn (1.518.999 kroner i 2023) mener blant andre Rødts gruppeleder Sara Mauland er helt feil.

Sara Mauland, Sara Nustad Mauland, gruppeleder Rødt Stavanger  førstekandidat liste kommunevalget 2023

– Det er urimelig

– Det er urimelig av flertallet i bystyret å mene at vårt arbeid er så viktig at det skal sammenlignes med lønnen til en statsråd. Vi Stavanger-politikere ligger allerede høyt i nivå, og det burde egentlig bli tatt utgangspunkt i gjennomsnittslønnen i området vårt, eventuelt hva godtgjørelsene er i andre byer. Stavanger-politikerne ligger allerede høyt, sier Mauland til RA.

Hun advarer mot signaleffekten, og legger vekt på at tilliten til politikere er tynnslitt i deler av befolkningen.

– Handler om tillit

– Tillit tar tid å bygge, men er lett å miste, noe vi har sett i sommer med gjentatte avsløringer om politikeres feiltrinn i alt fra solbrilletyveri til inhabilitet og aksjespekulasjoner. Dette handler også om tillit. I Stavanger bør vi ikke ha en egen politikerklasse som tjener langt, langt mer enn befolkningen ellers, sier Mauland.

Hun reagerer også på at utvalg for miljø og utbygging legges ned for å erstattes av to nye fagutvalg, Utvalg for klima og natur og Utvalg for utbygging, og at flertallet på ny innfører arbeidsutvalg for ulike fagutvalg, der representanter for både flertallet og mindretallet skal forberede sakene før full behandling.

– Dette betyr flere utvalg, flere møter og flere politikere som skal honoreres. Dessuten blir det flere sekretæroppgaver for administrasjonen, sier gruppelederen.

I Stavanger bør vi ikke ha en egen politikerklasse som tjener langt, langt mer enn befolkningen ellers.

—  Sara Nustad Mauland, Rødt

Ville justere ned

Rødt og SV foreslo å nedjustere utgangspunktet for beregningen av folkevalgtes godtgjørelse til sju ganger folketrygdens grunnbeløp (som i år er 118.620 kroner), totalt 830.340 kroner. Forslaget fikk bare Rødt og SVs stemmer.

Da forslaget ble nedstemt, tok Rødt og SV opp et forslag om å nedjustere beregningsgrunnlaget for politikernes møtevirksomhet til stortingsrepresentantenes, ikke statsrådenes, årlige lønn. Dette forslaget fikk heller ikke støtte fra de andre partiene. Stortingslønnen er nå 1.107.190 kroner.

Mauland var gruppeleder for flertallspartiet Rødt også i forrige periode, og dermed medansvarlig for nivået på politikerhonorarene.

– Vi i Rødt var nok ikke flinke nok til å problematisere dette for fire år siden, vi hadde ikke plass i Fellesnemnda, hvor disse sakene ble forberedt i 2019. I tillegg har jo Stortinget og regjeringen bevilget seg selv en ganske heftig lønnsøkning etter dette, sier Mauland.

– Reduksjoner

Arbeiderpartiet i Stavanger har tidligere framhevet at utgiftene til politikere må ned, og var motstandere av opprettelse av betalte arbeidsutvalg til fagutvalgene, men støttet heller ikke Rødt og SVs forslag til drastiske kutt i møtet mandag.

– Vi fulgte kommunedirektørens forslag, som også ville ha gitt betydelige reduksjoner, i motsetning til Høyres forslag. Rødts forslag kom opp rett før møtet, og de la seg på en linje som jeg mener innebærer en for kraftig reduksjon på for kort tid. Vi gikk for et nivå som ville ha vært mellom høyresidens nå vedtatte forslag og Rødt og SVs forslag, sier gruppeleder Dag Mossige (Ap) til RA.

AUs rolle

I debatten om nye utvalg kritiserte Daria Maria Szymaniuk (MDG) økt pengebruk, og ba flertallspartiene revurdere økt bruk av skattebetalernes penger, og Anders Fjelland Bentsen (Ap) kritiserte også forslaget om egne arbeidsutvalg for hovedutvalgene.

– Jeg reagerer sterkt når det sies at det blir innført arbeidsutvalg for å hente ut mer penger til politikerne. Dette er et utvalg som manglet i forrige periode. Vi har fått veldig mange innspill om at byens innbyggere og utbyggere trenger en plass å diskutere saker med politikere. Vi har prøvd dette i mange valgperioder tidligere, med stor suksess, bemerket Kristen Høyer Mathiassen (H).

Kristen Høyer-Mathiassen (H) Høyre Stavanger-budsjettet

– Jeg er uenig i at den funksjonen ikke finnes. Vi fant en bedre ordning i den forrige perioden. Alle utvalgsmedlemmene fikk tilgang til den samme informasjonen. Jeg har en reell bekymring for at det en egentlig ønsker er å sitte med noen få, utvalgte politikere og saksbehandle sammen med utbyggere, og det er ikke slik byutvikling skal praktiseres i Stavanger, svarte Bentsen.

Rødts forslag ble nedstemt i det samme bystyremøtet der flertallet også sa nei til å redusere godtgjørelsen red rundt 430.000 kroner til de ni politiker-toppene i kommunalutvalget, som RA skrev om i denne artikkelen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen