Politikk

Høyre øker inntektsgrensen for gratis SFO

Det borgerlige flertallet lover gratis SFO til alle eneforsørgere med inntekt under 750.000 kroner.

Flere av de rødgrønnes universelle tiltak forsvinner med nytt styre i Stavanger. Gratis buss skal vekk. Det samme skal gratis skolemat. Gratis SFO for førsteklassinger består ettersom regjeringen innførte dette på landsbasis i fjor. Fra i august får også alle andreklassinger dekket 60 prosent av SFO-plassen av staten.

Høyre har gått til valg på å hjelpe lavinntektsfamilier gjennom å sikre gratis SFO for alle familier med en forsørger med inntekt under 500.000 kroner. Nå lover Høyre gratis SFO for eneforsørgere med inntekt under 750.000 kroner for alle trinn. For familier med to forsørgere er grensen satt til én million.

– Etter at vi la fram grensen på 500.000 i desember i fjor, har vi sett at det å være singel forsørger er betydelig mer krevende enn å være to med én million i inntekt. Vi har diskutert dette med ganske mange aleneforeldre, og har kommet fram til at å sette grensene likt, blir feil. Når du er alene om de faste utgiftene, har du det mer utfordrende enn to som har inntekt på en halv million kroner. Derfor er vi enige om at når vi kommer til budsjettet i desember, setter vi grensen der.

- Skal ikke være så rigid

Et lønnstillegg skal ikke betyr at støtten forsvinner med én gang.

– Vi skal også se på overgangsregler. Hvis du tjener 750.000 kroner og får et lønnstillegg, skal ikke støtten forsvinne plutselig. Det skal ikke være så rigid. Når vi får flertall for forslaget i desember, skal vi be om et notat.

– Er det begrenset hvor mange som kan få denne støtten eller gjelder det alle som møter kravene?

– Det gjelder alle. Også de som går på Steinerskolen og på Montessori, som har betalt full pris, får gratis SFO.

I august sa du til RA at dere skulle se på muligheten for å øke inntektsgrensen til 600.000. Er dette et krav fra en av samarbeidspartiene?

– Nei, det er det ikke. Det var mitt initiativ. Etter at jeg sa 600.000 kroner, tok jeg diskusjonen med de andre. Så ble vi enige om at 750.000 er en bedre grense. Det har kommet fra oss i Høyre.

Sissel Knutsen Hegdal gruppeleder Stavanger Høyre ordførerkandidat sammen med andrekandidat på Høyres valgliste, Tormod Wilson LosnedalNyeste fra Dagsavisen.no: