Politikk

– Fornøyd med kursen vi har satt

Hun var skeptisk til kommunesammenslåingen som gjorde hennes Rennesøy til en bydel, men etter fire år i flertall i storkommunen Stavanger er Dagny Sunnanå Hausken (Sp) helt sikker på at hun er klar for fire nye år.

---

Personalia:

 • Navn: Dagny Sunnanå Hausken
 • Født: 13. juli 1963
 • Sivilstatus: Gift
 • Bosted/bydel: Mosterøy i Rennesøy kommunedel
 • Parti: Senterpartiet

---

Hun kommer spaserende over Torget i solbriller og regnjakke, et greit kompromiss denne relativt klassiske stavangerske sensommerdagen der solen tidvis kan blende fra brudd i en ellers mørkegrå hvelving. Etter fire år som varaordfører i Stavanger kommune er Senterpartiets listetopp blitt vant til å se etter løsninger som fungerer under flere forhold, bidra til gode kompromisser for grupper med ulike utgangspunkt, meninger og forutsetninger.

Selv gikk hun nemlig inn i denne framskutte politiske rollen som resultat av et aldri så lite og svært pragmatisk kompromiss med seg selv: Hun var nemlig i utgangspunktet mot kommunesammenslåingen til storkommunen hun nå har en sentral rolle i styringen av, men ser både fordeler og ulemper fire år senere.

– Mye er likt og samtidig er mye ulikt. Det er fordeler, men også ulemper, det mener jeg fremdeles. Stavanger kommune har en mye større organisasjon som er mer sammensatt, men kjennskap til folkene på individnivå blir vanskeligere, å holde oversikten er også mer krevende. Jeg var skeptisk før kommunesammenslåingen, men fant tonen med Kari Nessa Nordtun umiddelbart og anser meg som heldig som fikk muligheten til å bli varaordfører. Det angrer jeg overhodet ikke på. Det er mange positiver sider ved sammenslåingen også, sier rennesøybuen til RA.

Og det var altså i kommunedelen tidligere kjent som Rennesøy kommune at hun fikk vekket sitt engasjement.

---

Listetoppene

RA har pratet med flere av listetoppene i Stavanger før valget om deres politiske engasjement.

Del 1: Sissel Knutsen Hegdal (Høyre)

Del 2: Eirik Faret Sakariassen (SV)

Del 3: Mette Vabø (V)

Del 4: Leif Arne Moi Nilsen (Frp)

Del 5: Daria Maria Szymaniuk (MDG)

Del 6: Dagny Sunnanå Hausken (Sp)

Del 7: Henrik Halleland (KrF)

Del 8: Kari Nessa Nordtun (Ap)

Del 9: Sara Nustad Mauland (R)

---

– Fortell litt om hva som fikk deg engasjert i lokalpolitikken, og partiet du representerer?

– Rennesøy kommune ville i sin tid trekke seg ut av samarbeidet med Vinterlandbruksskolen i Ryfylke. Dette er en omreisende landbruksskole som tilbyr agronomutdanning i distriktene. Jeg hadde nettopp gått på denne skolen, og syntes det var et fantastisk tilbud. Jeg var veldig uenig at vi skulle ut av samarbeidet. Jeg skrev et leserinnlegg i lokalavisen, og kommunestyret snudde. Dermed fant jeg ut at det nyttet å engasjere seg, forteller hun

I forkant av lokalvalget i 2003 ble hun listekandidat for Senterpartiet og valgt inn i kommunestyret. I 2011 ble hun partiets ordførerkandidat og etter valget ble hun ordfører i hjemkommunen.

– Senterpartiet er et parti som er opptatt av at folk skal ha gode og trygge lokalmiljø å bo og vokse opp i. Gode tjenester nær der folk bor. Vi er nok litt der at vi tenker at store systemer gjør mennesker små. Det er viktig for alle å bli sett og verdsatt, sier Sunnanå Hausken.

Matproduksjon

60-åringen er klar på at partiet hun representerer er opptatt av at Norge, og de ulike regionene av landet, skal bli mest mulig selvforsynt med mat.

– Vi har en rein, trygg matproduksjon i dette landet, men har en selvforsyningsgrad på under 40 prosent. Egen matproduksjon er også viktig i beredskapssammenheng. Vi må ikke bygge ned den matproduserende jorden. Vi må forvalte naturen på en god måte, sier hun.

Dagny Sunnanå Hausken (Sp), varaordfører i Stavanger.

– Hvorfor bør folk stemme på deg og ditt parti 11. september?

– Vi har vært med i flertallet som har styrt Stavanger de siste fire årene. Men fire år er kort tid i politikken. Vi har satt en annen retning for politikken etter 24 år med Høyre-styre. Nå ligger den politiske vekten på mindre forskjeller mellom folk og fellesgoder. Jeg brenner for et godt tilbud til barn og unge, og vi skal gjøre Stavanger best på eldreomsorg. Samtidig vil vi ha et aktivt næringsliv som skaper arbeidsplasser og et rikt kulturliv, og vi vil ta vare på matjorden, oppsummerer hun.

– Hvilke saker blir avgjørende for dette valget?

– Barnehage, skole, helse- og omsorg, privatisering kontra kommunale tjenester, og dessverre eiendomsskatt, tror Sp-toppen.

– Hvilket saksområde brenner du mest for og hvorfor?

– Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Det vil forebygge utfordringer i forhold til psykisk helse, rus og kriminalitet. Vi skal bli best på eldreomsorg, og gi tjenester nær der folk bor.

Vi har satt en annen retning for politikken etter 24 år med Høyre-styre.

—  Dagny Sunnanå Hausken

Stor tro på valgresultatet

I valgkampinnspurten, som nå er på vei inn i siste indre, er Sunnanå Hausken klar for å gi alt for at det rødgrønne flertallet skal få utvidet sin regjeringstid i Stavanger-politikken, og mener det er verdt å kjempe hardt for å få til.

Den lokale Sp-toppen er fornøyd med de kompromissene flertallet har kommet fram til i den politiske perioden som nå går mot slutten.

Hun er også tilfreds med gjennomslaget hun mener Senterpartiet har fått for sin politikk. Mest av alt er hun fornøyd med retningen som det rødgrønne flertallet som helhet har satt kommunen. Tro på at de skal lykkes med å sikre fire nye år har hun også.

– En merker at det drar seg til nå, det er mye som skjer i innspurten og mye høyere trykk enn vanlig. Men det er fint. Vi har ikke tenkt å gi oss før det er avgjort, sier hun og legger til at hennes egen motivasjon også bunner i å være en god representant for ytterkantene av storkommunen Stavanger og ikke bare de sentrale områdene.

– Det er svært viktig at de ytre delene av kommunen, som Rennesøy og Finnøy, også er godt representert der beslutninger tas. Det er viktig å komme fram til gode politiske vedtak som fungerer både i bysentrum og i bygdene i utkanten. Det er mye som skjer og mange behov å ivareta samtidig. Da trenger vi en balanse, og det kan jeg på mange måter bidra til, sier hun.

Og da kan det kanskje være greit å stille med både regnjakke og solbriller tilgjengelig i fortsettelsen også.

---

Favoritter:

 • Hobby: Hage og dyrke egen mat
 • Musikk: Rock
 • Film: Livets lyse sider
 • Bok: Liker krim
 • Mat: Mye god norsk mat
 • Sted: Vaula på Mosterøy

Motstanderros:

Si noe positivt om en av dine politiske motstandere:

Henrik Halleland (KrF) er en kjekk mann som er opptatt av utvikling i utkantene av kommunen.

---Nyeste fra Dagsavisen.no: