Politikk

Høyre vil styrke skolen, men dropper skolemat

Stavanger-valget står mellom fløyene som ønsker å satse videre på dagens skolematordning og de som vil avvikle den og overføre pengene til det de ulike skolene selv ønsker å bruke penger på.

Flertallspartiene i Stavanger har etter valgseieren i 2019 foretatt en trinnvis opptrapping av gratis mat servert til elever i grunnskolen i Stavanger. I første omgang var tre skoler med i ordningen, så kom en gradvis opptrapping, og fra høsten får rundt 5000 elever på 22 skoler i kommunen skolemat.

– Vi har ikke ønsket å presse skolematordningen på skolen, de har ønsket det selv, og tiltaket har vært så vellykket at det nå er 30 skoler som ønsker seg det, sier Kari Nessa Nordtun (Ap) til RA.

– Skaper mer ro

Hun er opptatt av at ordningen sikrer at barn fra alle hjem får seg minst ett godt måltid hver skoledag.

– Gratis skolemat skaper mer ro i klasserommene, og det er noe alle elevene i en klasse vil dra nytte av. I tillegg gir det elevene et godt måltid sammen, sier ordføreren.

Totalt er det 42 offentlige skoler for 1.-10.-klassinger i Stavanger.

Oppgradert kjøkken

Nessa Nordtun framholder at flertallet også har brukt 30 millioner kroner på å oppgradere det kommunale storkjøkkenet for å sikre leveransen til alle de 22 skolene.

– Vi klarer ikke å levere til alle skolene ennå. Hva som skjer framover må vi alltid vurdere i tråd med den økonomiske situasjonen, men målet mitt er at alle barn i Stavanger skal ha tilgang til ett godt måltid i løpet av dagen, sier ordføreren.

---

Sissel eller Kari?

En RA-serie viser skiller mellom Ap og Høyre i Stavanger på ulike saksområder

Del 1: Gratis buss: Frp krystallklare om gratis busser, Venstre og Høyre avventer

Del 2: Eiendomsskatten: «Som et par utepils i måneden» eller «en byrde»

Del 3: Skolefritidsordningen: Dette vil Kari og Sissel gjøre med SFO-prisene

Del 4: Skolemat: Høyre vil styrke skolen, men droppe gratis skolemat

Del 5: Privatisering: Vil spare penger ved å åpne for privat omsorg i Stavanger

---

– Øremerker ikke

Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal bekrefter overfor RA at Høyre ikke ønsker å øremerke penger for å videreføre ordningen med gratis skolemat på de 22 skolene.

– Vi viderefører hele rammen til skolene, men vi øremerker ikke de pengene, sier Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal.

Hun trekker fram at mange skoler har alternativer til dagens skolematordning.

– Det er veldig mange skoler som har løsninger for de barna som kommer på skolen som ikke har frokost, ikke har med seg matpakke og som skolen trenger å fange opp, det er en veldig liten andel av elevene. De aller fleste elevene har både spist før skolen og har med seg matpakke. Vi berømmer skolene for å være flinke til å legge til rette tilbud der det er mat på skolen for de som ikke har med seg matpakke, sier Knutsen Hegdal.

– Samme rammer

Hun er opptatt av å lytte til erfaringene fra de enkelte skolene.

– Skolene skal få de samme rammene, så hvis de velger å fortsette med skolemat, så skal de få lov til det. Men tilbakemeldingen til oss er at hvis de må velge mellom gratis skolemat og ikke gratis skolemat, så velger de gratis skolemat. Hvis de må velge å prioritere, så vil de aller fleste velge å bruke pengene på en litt annen måte. De vurderingen bør rektor gjøre sammen med lærerne, sier Høyres frontkvinne.

Hun peker også på at ulike skoler har ulike behov.

– Ulike skoler

– Det er veldig mange andre oppgaver i skolene som det trengs å prioritere. Det er også veldig mange ulike skoler. Skolen på Judaberg er helt annerledes enn for eksempel Gosen skole. Vi skal lytte til det med individuelle variasjoner, sier Knutsen Hegdal.

Ordførerkandidaten trekker fram at utfordringene i skolene er mange.

– Det er mange som faller utenfor, det er mye psykisk uhelse, og mange har mistet undervisning og har etterslep, sier hun, og trekker fram at flere lærere og andre ansatte kan være gode alternativer til å bruke penger på skolematordningen, sier hun.Nyeste fra Dagsavisen.no: