Politikk

Valg 2023: Dette vil Kari og Sissel gjøre med SFO-prisene

Skolefritidsordningen er et klassisk eksempel på fløyene i Stavanger-politikken, ordninger for alle eller behovsprøvd støtte. Venstresiden har gjort SFO gratis for alle på første trinn. Høyresiden vil ikke det, men gir gratis SFO på alle trinn for de med lave og moderate inntekter.

Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene har lagt mye penger i potten for å sikre gratis SFO for alle på første trinn. Høyre og deres samarbeidspartnere avvikler gratis SFO på første trinn, med mindre en enslig forelder tjener under 750.000 kroner eller to foreldre tjener under 1 million kroner samlet. Frp og MDG er også klare på hva veivalget bør være.

– For oss er det viktig at alle får anledning til å delta på den viktige arenaen som SFO er på alle hverdager, og ha viktige aktiviteter sammen ute og inne, uansett hvilken økonomi foreldrene har, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Har redusert prisene

Hun framholder at dagens flertallspartier har redusert foreldrebetalingen i SFO kraftig i den tiden de har styrt Stavanger.

– Da vi overtok i 2019 var SFO-prisene i Stavanger blant de høyeste i landet. For oss var det viktig å skru ned prisen for folk, for at det ikke skulle bli for dyrt. Vi har skrudd ned prisen betydelig på SFO i 2. klasse, i 3. klasse og i 4. klasse. Familier har gått fra å betale over 30.000 kroner i året til rundt halvparten, sier Nessa Nordtun.

Tall RA har hentet inn fra Stavanger kommune viser at i 2019 kostet en fulltidsplass i Stavanger 3011 kroner og en 60 prosents plass kostet 2072 kroner på alle klassetrinn. For 2023 tar Stavanger kommune. Fra og med august 2022 koster en fulltidsplass 2688 kroner, og en 60 prosents plass kostet 1894 kroner. Reduksjonen fra 2020 til 2023 er altså 323 kroner i måneden for fulltidsplass og 178 kroner per måned for 60 prosents plass, i tillegg til at 1. trinn som kjent er blitt gratis for alle.

Søskenmoderasjon

Ordføreren trekker også fram en relativt fersk ordning som dagens flertall har innført for å redusere den totale belastningen for småbarnsforeldre.

– Vi har innført søskenmoderasjon mellom barnehager og SFO, det hadde ikke Stavanger tidligere. Det betyr noe hvem som styrer, sier Nordtun.

Flertallspartiene har gitt 25 prosent i søskenmoderasjon fra og med barn nummer to. Det er i tillegg moderasjonsordninger for lavinntektsfamilier, og Stavanger kommune følger nasjonale retningslinjer om at foreldrebetaling maksimalt skal utgjøre 6 prosent av samlet inntekt i husstanden for ett barn. Disse moderasjonsordningene er betydelig lavere enn grensene dagens mindretall vil sette.

---

Sissel eller Kari?

En RA-serie viser skiller mellom Ap og Høyre i Stavanger på ulike saksområder

Del 1: Gratis buss: Frp krystallklare om gratis busser, Venstre og Høyre avventer

Del 2: Eiendomsskatten: «Som et par utepils i måneden» eller «en byrde»

Del 3: Skolefritidsordningen: Dette vil Kari og Sissel gjøre med SFO-prisene

Del 4: Skolemat: Høyre vil styrke skolen, men droppe gratis skolemat

Del 5: Privatisering: Vil spare penger ved å åpne for privat omsorg i Stavanger

Del 6: Utbyggingspolitikken: Dette mener Ap og Høyre om «Hotellhullet».

---

Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal mener SFO-betalingen må være behovsprøvd etter foreldrenes inntekt.

– Vi har ikke råd til gratis SFO både på 1., 2., 3. og 4. trinn, Vi har valgt å si at den alenemoren (med inntekt under 750.000 kroner) som har et barn på 3. klassetrinn ikke skal betale for SFO, sier Knutsen Hegdal, og framholder at dagens gratis SFO-ordninger ikke omfatter Steinerskolen, Montessori og andre privatskoler, noe Høyre og mindretallet vil endre.

– Politikk er å prioritere

Hun mener det ikke er så enkelt som at venstresiden har innført en universell ordning for SFO.

– Hadde vi hatt gratis SFO for alle, da snakker vi om en universell ordning. Flertallet prioriterer alle uavhengig av økonomi på 1. trinn, vi prioriterer de med lav inntekt og moderat inntekt på alle trinn. Vi ser at ressursene våre ikke rekker til at alle skal få alt gratis. Politikk er å prioritere, sier Høyres ordførerkandidat.

For 2024 har regjeringen innført gratis kjernetid i SFO både på 1. og 2. trinn, slik at 12 timer SFO, 60 prosents plass, blir gratis for alle på disse trinnene uavhengig av om byens neste ordfører heter Kari Nessa Nordtun eller Sissel Knutsen Hegdal.

– Mange har råd til SFO

Frps ordførerkandidat Leif Arne Moi Nilsen påpeker drahjelpen fra dagens regjering.

– 60 prosent av SFO-utgiftene i 1. klasse blir dekket av staten. Den ordningen vi vil ha, er behovsprøvd, slik at familier som er to, og som til sammen tjener under 1 million kroner, får gratis SFO, og enslige som tjener under 750.000 kroner, får gratis SFO på alle trinn. I Stavanger er det mange familier som har mer enn god nok råd til å betale SFO selv, sier Frps ordførerkandidat Leif Arne Moi Nilsen.

H, Frp, KrF og Vs vil etter partienes egne beregninger påføre småbarnsforeldre i Stavanger samlet sett mer SFO-betaling, eventuelt kostnadskutt i sektoren. I sist budsjett, alternativet til Handlings- og økonomiplanen 2023–2026 lagt fram fra mindretallet, ligger det inne en innsparing på 50 millioner i Stavanger-budsjettet, etter at gratis SFO har alle på 1. trinn skulle utgå. Mindretallet la i stedet inn 20 millioner kroner ekstra for å gjøre SFO gratis for de med inntekt under 500.000 kroner (enslige) /1.000.000 kroner (to foreldre). I år har mindretallet altså lovet å øke fribeløpet fra 500.000 til 750.000 kroner for enslige.

– Gagner alle

Daria Maria Szymaniuk, MDGs gruppeleder og ordførerkandidat, er blant flertallspolitikerne som har vært med å innføre gratis SFO på 1. trinn uavhengig om foreldrene tjener eksempelvis 2, 6 eller 10 millioner kroner.

– Er ikke det en feil prioritering?

– Vi i MDG mener at det ikke er det. Vi mener at SFO, akkurat som skole og skolemat, er noe som bør være en universell ordning som gagner alle. Vi har ingen diskusjon om skole skal bli behovsprøvd etter inntekt, sier Szymaniuk.

Hun framholder at alle barn skal kunne benytte seg av SFO uavhengig av inntekt.

– Andre land har gratis skole hele skoledagen, det synes vi Norge også kan ta seg råd til. Det er viktig at alle uavhengig av inntekt kan benytte seg av SFO. De som har aller mest, bidrar til denne gratis SFO-en gjennom skatter, inkludert gjennom eiendomsskatten, sier MDGs ordførerkandidat.


Sissel Knutsen Hegdal gruppeleder Stavanger Høyre ordførerkandidat


Ordfører Kari Nessa Nordtun ved Torget i Stavanger.
Daria Maria Szymaniuk, gruppeleder og ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Stavanger.
Leif Arne Moi Nilsen, ordførerkandidat Frp Fremskrittspartiet Stavanger gruppeleder

Nyeste fra Dagsavisen.no: