Politikk

Frp krystallklare om gratis busser, Venstre og Høyre avventer

Gratis buss-ordningen kan fort bli et sentralt punkt i forhandlingene hvis høyresiden vinner valget i Stavanger. Frp sier nei, Høyre er svært skeptiske, mens Venstre har stemt ja.

Det rødgrønne flertallet innførte som kjent i sommer gratis kollektivtransport for Stavanger-innbyggere, og har satt av 200 millioner kroner. Frps Leif Arne Moi Nilsen sier klart ja til å skrote ordningen, Høyres Sissel Knutsen er svært skeptisk til den, mens Mette Vabø og Venstre tidligere har stemt ja til kollektivløsningen. Mer om Venstres syn senere.

Frps ordførerkandidat Leif Arne Moi Nilsen er ikke i tvil om at ordningen skrotes hvis samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre (og eventuelt Pp) finner sammen i et flertall og får all budsjettmakt etter valget 11. september.

– Det må gå busser

– Kommer gratis buss i Stavanger til å forsvinne hvis Frp får makten sammen med Høyre?

– Ja. Frp er for gode kollektivløsninger, men hvis du skal få folk til å bruke bussen, og få ned biltrafikken, så må det gå busser, sier Moi Nilsen.

Han mener busstilbudet i byen er for dårlig.

– Til toppen av Våland går det ikke lenger buss. På Byhaugen, der jeg bor, går det én buss i timen, og den går først feil vei. Jeg kunne nevnt område på område. Jeg har fått utallige henvendelser fra folk som ikke har noe busstilbud i dag, og som er sinte for at noen skal ha gratis buss. Vi kan ikke gjøre forskjell på innbyggerne, sier Moi Nilsen.

Leif Arne Moi Nilsen, ordførerkandidat Frp Fremskrittspartiet Stavanger gruppeleder

– Kan ikke gjøre forskjell

Han peker også på at det finnes rimelige ordninger, blant annet ungdomskortet.

– For 299 kroner i måneden kan ungdom kjøre buss, tog og ferje så mye de vil, sier Moi Nilsen, men peker på at prisnivået er et fylkeskommunalt ansvar.

– Vi kan jo diskutere bussbillettprisen. På Haugalandet har de hatt 10 kroner billetten lenge, sier Frps ordførerkandidat.

Han er svært provosert over måten ordningen med gratis buss ble rullet ut på.

– For meg kom innføringen av gratis buss som et sjokk da det kom over bordet uten at det var utredet. Arbeiderpartiet tar 200 millioner kroner av bykassen for å fremme sin egen sak. Vi vil bruke de pengene på helt andre ting, sier Moi Nilsen.

---

Sissel eller Kari?

En RA-serie viser skiller mellom Ap og Høyre i Stavanger på ulike saksområder

Del 1: Gratis buss: Frp krystallklare om gratis busser, Venstre og Høyre avventer

Del 2: Eiendomsskatten: «Som et par utepils i måneden» eller «en byrde»

Del 3: Skolefritidsordningen: Dette vil Kari og Sissel gjøre med SFO-prisene

Del 4: Skolemat: Høyre vil styrke skolen, men droppe gratis skolemat

Del 5: Privatisering: Vil spare penger ved å åpne for privat omsorg i Stavanger

---

– Så lenge som mulig

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) er derimot klar for å fortsette å gi byens innbyggere gratis kollektivtransport, men kan ikke si noe om hvor lenge.

– Så lenge som mulig, kanskje for alltid! Om det blir gratis buss i Stavanger i fire år kan vi ikke si nå. Vi må vurdere hva kommunen har råd til, sier Nessa Nordtun.

Hun legger vekt på at Arbeiderpartiet også tidligere har programfestet gratis kollektivtransport.

– Vi har vurdert gratis buss flere ganger, men etter å ha sett på tallene, har vi tidligere sett at det ikke var økonomisk forsvarlig, sier Nessa Nordtun.

– Gir tilbake

Hun legger vekt på at den økonomiske situasjonen i byen har endret seg.

– De siste tallene viser at vi aldri har hatt mer penger på sparekontoen vår. Vi har hatt trygg økonomisk styring i den tiden jeg har vært ordfører, og vi hadde et ekstraordinært overskudd på 800 millioner kroner, da er det viktig å bruke en del av det, 200 millioner kroner, tilbake til innbyggerne, og gjerne til de som ikke har mest fra før, sier ordføreren.

Den sosiale effekten av gratisordningen trekkes også fram.

– Vi lever i en tid der mange opplever at inntektene ikke strekker til, og gratis buss er en håndsrekning og et sosialt tiltak, sier Nessa Nordtun.

– Sløseri, rett og slett

Høyres Sissel Knutsen Hegdal viser til at gratis kollektivtransport blir en forhandlingssak partiene mellom hvis høyresiden vinner valget, men kritiserer dagens ordning.

– Nå får vi tilbakemelding om at mange har gått inn og hentet ut månedskort som Stavanger kommune må betale krone for krone, og som ikke blir brukt, kanskje bare én eller to turer. Det er ikke god økonomisk styring; det er sløseri, rett og slett, sier Knutsen Hegdal.

Hun ønsker å se på andre virkemidler.

– Vi kan vær med og diskutere hvordan vi skal gjøre det billigere for grupper som studenter, minstepensjonister og småbarnsfamilier, men gratis for alle? Det er så mange andre områder som vi kan prioritere, sier Høyres ordførerkandidat.

– Bedre ruter

Hun framhever at bedre og flere ruter, hyppigere avganger og flere ekspressruter er viktigst.

– Vi har landets rimeligste månedskort. I tidsklemmen som familiene står i, er det tidsforbruket som er det viktigste, sier Knutsen Hegdal.

Hun mener den miljømessige nytten av gratis kollektivtransport er begrenset, og at pengene kan brukes bedre for å for å få klima- og miljøeffekter.

– Det er poenget: Politikk er å prioritere, sier Knutsen Hegdal.

Hva gjør Venstre?

Da det rødgrønne flertallet la fram ordningen med gratis kollektivtransport med 200 millioner kroner i kommunestyret i juni, stemte Venstre for. Spørsmålet er hva partiet vil gjøre hvis de blir en del av et blått budsjettsamarbeid til høsten.

– Godt spørsmål. Nå er det vedtatt en gratis buss-ordning ut året, og for vår del er det nok uaktuelt å fjerne ordningen før de 200 millioner kronene er brukt opp. Slik tolker jeg også signalene fra de andre partiene vi vil samarbeide med, men vi stiller ikke noe ultimatum, sier Venstres gruppeleder, ordførerkandidat Mette Vabø, til RA.

Hun mener spørsmålet om kommunal støtte til kollektivtransport i Stavanger først vil melde seg på ny når pengene er brukt opp.

– Det er selvsagt positivt med gratis buss, men det er et spørsmål om det ikke er viktigere med et bedre rutetilbud, slik at ikke noen mangler busstilbud mens andre kjører gratis.

Vil vite mer

Hun vil også vite mer om utslagene av ordningen.

– Det blir spennende å se hvilke konsekvenser ordningen har for biltrafikken, det har vi ikke fått tall for ennå. Det vi frykter, er at økningen i bruken er hos de som tidligere har gått og syklet.

De siste galluptallene tyder på en stor seier for partiene på høyresiden i Stavanger.

– Blå-blått eller blågrønt

Mette Vabø
Ordførerkandidat 
i Stavanger Venstre

– Spørsmålet kan fort bli om det blir et blåblått eller et blågrønt flertall i Stavanger, slik sett vil det være viktig med et sterkt Venstre.

– Blå-blått eller blågrønt, betyr det at du åpner for et samarbeid med Høyre, Venstre, KrF og eventuelt Pp, MDG og Sp, uten Frp?

– Det kan være en aktuell mulighet, men primært går vi til valg for et samarbeid med dagens mindretall, med Høyre, Fremskrittspartiet, KrF, Venstre og Pensjonistpartiet, sier Vabø.
Nyeste fra Dagsavisen.no: